Nápověda pro HP LaserJet 4100 Printer series

background image

hp LaserJet 4100

píručka pro uživatele

background image
background image

Tiskárny HP LaserJet 4100, 4100N,
4100TN a 4100DTN

Příručka pro uživatele

background image

Hewlett-Packard Company
11311 Chinden Boulevard
Boise, Idaho 83714 USA

© Copyright Hewlett-Packard
Company 2001

Všechna práva vyhrazena.

Kromě povoleného zákonem
o autorském právu nebo přílohou
je bez předchozího písemného
svolení zakázáno kopírování,
úpravy nebo překládání.

Uživateli tiskárny
Hewlett-Packard, ke které je
připojena příručka pro uživatele je
zapůjčena licence k (a) tisku kopií
příručky pro uživatele pro osobní,
interní a použití ve společnosti,
nikoli k prodeji, nebo jiné
distribuci kopií; a (b) umístění
elektronické kopie příručky pro
uživatele na server sítě je pouze
pro osobní, interní uživatele
tiskárny Hewlett-Packard, ke
které je připojena příručka pro
uživatele.

První vydání, únor 2001

Záruka

Informace obsažené v tomto
dokumentu mohou být změněny
bez předchozího upozornění.

Hewlett-Packard na tyto
informace neposkytuje záruku.
HEWLETT-PACKARD
PŘEDEVŠÍM NEUZNÁVÁ
PŘEDPOKLÁDANOU ZÁRUKU
OBCHODOVATELNOSTI
A VHODNOSTI K URČITÉMU
ÚČELU.

Hewlett-Packard není právně
zodpovědný za jakékoliv přímé,
nepřímé, náhodné, následné
nebo ostatní škody ve spojitosti
s vybavením a použitím těchto
informací.

Ochranné známky

Adobe a PostScript jsou
ochrannými známkami Adobe
Systems Incorporated, které
mohou být v určitých jurisdikcích
registrovány.

Arial a Times New Roman jsou
ochrannými známkami Monotype
Corporation registrovanými
v USA.

AutoCAD je ochrannou známkou
Autodesk, Inc registrovanou
v USA.

E

NERGY

S

TAR

je servisní známka

U.S. EPA registrovaná v USA.

HP-UX Release 10.20 a novější
a HP-UX Release 11.00 a novější
ve všech počítačích HP 9000
jsou výrobky Open Group UNIX.

Microsoft a MS-DOS jsou
registrované ochranné známky
Microsoft Corporation.

TrueType je ochrannou známkou
Apple Computer, Inc
registrovanou v USA.

UNIX je registrovanou ochrannou
známkou Open Group.

background image

CZ

Obsah

3

Obsah

O této příručce

Jak používat on-line příručku pro uživatele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Způsoby orientace v této příručce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Vlastnosti programu Acrobat Reader . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Kde hledat informace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Nastavení tiskárny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Použití tiskárny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

1 Základy tiskárny

Přehled . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Vlastnosti a výhody tiskárny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Konfigurace tiskárny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Díly tiskárny a umístění . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Příslušenství a zásoby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Informace o objednávání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Čísla položek a dílů. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Objednávání pomocí servisu nebo poskytovatelů podpory . . . . . 22
Objednávání přímo pomocí vestavěného internetového serveru. . 22
Objednávání přímo pomocí softwaru tiskárny . . . . . . . . . . . . . . . 23

Uspořádání ovládacího panelu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

Ovládací panel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Kontrolky ovládacího panelu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Klávesy ovládacího panelu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Použití systému on-line pomoci tiskárny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Nabídky ovládacího panelu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

Software tiskárny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

Software zahrnut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Ovladače tiskárny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Software pro počítače se systémem Windows . . . . . . . . . . . . . . 36
Software pro počítače Macintosh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Software pro sítě . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

2 Úkony při tisku

Přehled . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Výběr výstupní přihrádky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

Tisk do horní výstupní přihrádky. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Tisk do zadní výstupní přihrádky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

Naplnění zásobníku 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Naplnění zásobníků 2, 3 a 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

background image

4 Obsah

CZ

Tisk na obě strany papíru (volitelný duplexer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

Zásady pro tisk na obě strany papíru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Vkládání papíru vyžadujícího určitou orientaci . . . . . . . . . . . . . . . 51
Volby uspořádání stránek při oboustranném tisku . . . . . . . . . . . . 52

Tisk na zvláštní papír . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

Tisk na malý nebo úzký papír. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Tisk na hlavičkový, děrovaný nebo předtištěný papír

(jednostranný) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

Tisk obálek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Tisk štítků. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Tisk na transparentní listy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Tisk na karty, papír nestandardního formátu a silný papír. . . . . . . 63

Pokročilé úkony při tisku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

Použití funkcí ovladače tiskárny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Nastavení zásobníku použitého k tisku uživatelem. . . . . . . . . . . . 68

Funkce pro uchovávání úloh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

Úloha s rychlou kopií . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Korekturní tisk s podržením úlohy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Tisk privátní úlohy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

Uložení tiskové úlohy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

Tisk uložené úlohy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Smazání uložené úlohy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

Tisk s volitelným rychlým infračerveným přijímačem HP . . . . . . . . . . . 80

Nastavení pro tisk pod Windows 9x . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Nastavení pro tisk na počítačích Macintosh . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Tisk úlohy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Přerušení a obnovení tisku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

3 Údržba tiskárny

Přehled . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Zacházení s kazetou toneru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

HP kazety s tonerem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Kazety s jiným tonerem než HP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Ověření pravosti kazety s tonerem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Uložení kazety s tonerem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Předpokládaná životnost kazety s tonerem. . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Kontrola úrovně toneru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Působení kazety (protřepání) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Toner - nízký stav nebo došla náplň . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

Čištění tiskárny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

Všeobecné směrnice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Postup čištění . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

Čištění vypékače. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

Manuální vytisknutí čistící stránky. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Automatické vytisknutí čistící stránky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

Provádění preventivní údržby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Konfigurování výstrah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

background image

CZ

Obsah

5

4 Řešení problémů

Přehled . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Odstranění zaseknutého papíru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

Místa zaseknutí papíru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Odstraňování zaseknutého papíru z oblasti horního krytu

a kazety toneru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

Odstranění zaseknutého papíru z doplňkového

podavače obálek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Odstraňování zaseknutého papíru z oblasti

vstupního zásobníku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102

Odstranění zaseknutého papíru z doplňkové

duplexní jednotky. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

Odstranění zaseknutého papíru z výstupní oblasti . . . . . . . . . . . 106
Odstranění zaseknutého papíru z oblasti vypékače. . . . . . . . . . 107
Řešení opakovaného zasekávání papíru. . . . . . . . . . . . . . . . . . 110

Popis hlášení tiskárny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
Chybová hlášení disku pro mopyování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
Náprava problémů s kvalitou na výstupu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130

Světlý tisk (část strany) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
Světlý tisk (celá strana) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
Tečky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
Dropouty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
Linky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
Šedé pozadí. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
Toner se rozmazává . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
Volný toner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
Opakované defekty. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
Opakovaný obraz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
Deformované znaky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
Vychýlená stránka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
Zvlnění nebo zkřivení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
Vrásky nebo pomačkání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
Vertikální bílé linky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
Stopy v tisku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
Bílé skvrny na černém podkladu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138

Určení problémů s tiskárnou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139

Diagram pro odstraňování závad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
Diagram pro odstraňování závad pro uživatele počítačů

Macintosh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145

Odstraňování závad na přídavném pevném disku tiskárny . . . . . . . . 148
Odstraňování závad PS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
Problémy s odstraňováním závad na HP rychlém infračerveném

přijímači . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150

Komunikace s doplňkovým tiskovým serverem HP JetDirect . . . . . . 152
Kontrola konfigurace tiskárny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153

Mapa nabídek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153

background image

6 Obsah

CZ

Konfigurační stránka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
Stránku stavu zásob . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
Seznam PCL nebo PS písma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158

5 Servis a podpora

HP Servis péče a podpory zákazníka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159

On-line služby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
HP horká linka pro podvody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163

Celosvětové možnosti podpory zákazníka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164

HP Centrum péče o zákazníka a pomoc

s opravami výrobků pro USA a Kanadu . . . . . . . . . . . . . . . 164

V evropském centru péče o zákazníka HP jazyk

a možnosti přístupné ve státě . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165

Čísla podpory ve-státě . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166

Informace o záruce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
Směrnice o balení tiskárny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
Formulář servisních informací . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
Hewlett-Packard omezené prohlášení o záruce . . . . . . . . . . . . . . . 169
Omezená záruka na kazety s tonerem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
Podmínky licence softwaru HP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
Celosvětový prodej a servisní kanceláře . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174

Dodatky A Specifikace

Přehled . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
Specifikace papíru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190

Podporované velikosti a váhy papíru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
Podporované druhy papíru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194
Směrnice pro použití papíru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194
Štítky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198
Transparentní listy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198
Obálky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
Karton karet a těžký papír . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200

Specifikace tiskárny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202

Fyzické rozměry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202
Specifikace pro okolí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203

Matrice kompatibility výrobku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205

Dodatky B Nabídky řídícího panelu

Přehled . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207
Mapa nabídky ovládacího panelu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207
Nabídka rychlé tiskové úlohy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208
Nabídka privátních/uložených úloh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209
Nabídka informací . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210
Nabídka manipulace s papírem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212
Nabídka tisku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215
Nabídka tisk kvality . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219

background image

CZ

Obsah

7

Nabídka konfigurace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221
Nabídka I/O . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224
Nabídka resetování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225
Nabídka EIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227

Dodatky C Paměť tiskárny a rozšíření

Přehled . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231
Nainstalování paměti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233
Kontrola instalace paměti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235
Zdroje ukládání (permanentní zdroje) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235
Instalace karty EIO/hromadného ukládání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236

Dodatky D Příkazy tiskárny

Přehled . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237
Výklad syntaxe příkazů tiskového jazyka PCL 5e . . . . . . . . . . . . . . . 238

Skládání řídicích sekvencí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239
Zadávání řídicích znaků. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239
Volba písem PCL 5e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240
Všeobecné příkazy PCL 5e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241

Dodatky E Informace o předpisech

Předpisy FCC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245
Správcovský program ekologických výrobků. . . . . . . . . . . . . . . . . . 246

Ochrana prostředí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246
Listy bezpečnostních dat materiálu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248

Osvědčení o bezpečnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250

Osvědčení bezpečnosti laseru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250
Kanadské stanovy DOC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250
Osvědčení EMI (Korea). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250
Osvědčení VCCI (Japonsko) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250
Laserové osvědčení pro Finsko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251

Dodatky F Vestavěný internetový server

Přehled . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253
Přístup k vestavěnému internetovému serveru. . . . . . . . . . . . . . . . . 254
Stránky vestavěného internetového serveru . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254

Domovské stránky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255
Stránky zařízení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255
Stránky sítě . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256

Rejstřík

background image

8 Obsah

CZ

background image

CZ

Jak používat on-line příručku pro uživatele

9