HP LaserJet 4100 Printer series - Čištění vypékače

background image

Čištění vypékače

Vytiskněte čistící stránku, aby se vypékač vyčistil od toneru a částeček
papíru, které se někdy mohou nahromadit. Nahromadění toneru a kousků
papíru může zapříčinit tečky, které se objeví na přední, nebo zadní straně
tiskové úlohy (viz “Tečky” na straně 132).

Aby jste zajistili optimální kvalitu tisku, HP doporučuje použití čistící stránky,
kdykoli vyměňujete kazetu s tonerem, nebo podle automatického rozvrhu,
který si můžete nastavit.

Čistící stránku můžete vytisknout dvěma způsoby:

manuálně, podle potřeby z ovládacího panelu

automaticky, podle nastaveného intervalu

Ukončení čistícího postupu trvá asi 2,5 minuty. Na ovládacím panelu se
objeví zpráva, když probíhá čištění (buď

VYTVÁŘÍ SE ČISTÍCÍ

STRÁNKA nebo AUTOMATICKY SE VYTVÁŘÍ ČISTÍCÍ STRÁNKA).