HP LaserJet 4100 Printer series - Naplnění zásobníku 1

background image

Naplnění zásobníku 1

Zásobník 1 je víceúčelový zásobník, do
kterého se vejde až 100 listů papíru,
10 obálek nebo 20 kartotéčních lístků.
Tiskárna ve výchozím nastavení odebírá
papír nejprve ze zásobníku 1. Chcete-li toto
nastavení změnit, viz “Nastavení režimu
práce zásobníku 1 uživatelem” na
straně 69.

Zásobník 1 nabízí jednoduchý způsob tisku
obálek, transparentních listů, neobvyklých
formátů papíru nebo ostatních druhů médií
bez nutnosti vyprazdňovat ostatní zásobníky.
Může být také použit i jako další vstupní
zásobník. Podporované formáty papíru viz
“Podporované velikosti a váhy papíru” na
straně 191.

Poznámka

Abyste předešli uváznutí papíru, nenaplňujte
zásobníky během tisku.

1

Otevřete zásobník 1.

2

Vytáhněte nástavec zásobníku.

3

Nastavte postranní vodicí lišty na
požadovanou šířku.

4

Do zásobníku vložte papír.

Poznámka

Přesvědčte se, zda je papír pod zarážkami
na vodících lištách a zda není nad úrovní
značek maximálního naplnění.

Všeobecně platí, že papír se vkládá lícem
nahoru a horní kratší stranou směrem
k tiskárně. Informace o vkládání zvláštního
papíru viz “Tisk na zvláštní papír” na
straně 53.

5

Nastavte boční lišty tak, aby se papíru
lehce dotýkaly ale neohýbaly jej.

1

2

3

4

5

background image

CZ

Naplnění zásobníků 2, 3 a 4

47