HP LaserJet 4100 Printer series - Vrásky nebo pomačkání

background image

Vrásky nebo pomačkání

1

Zkuste vytisknout několik dalších stránek, jestli problém sám nezmizí.

2

Zkontrolujte, jestli prostředí splňuje podmínky tiskárny (viz “Všeobecné
specifikace” na straně 204).

3

Karton v zásobníku obraťte. Zkuste také papír otočit o 180

°

.

4

Ujistěte se, že je papír vložen správným způsobem, že byla provedena
všechna nastavení a že je papír pod rohovými zarážkami (viz “Naplnění
zásobníku 1” na straně 46 a “Naplnění zásobníků 2, 3 a 4” na
straně 47).

5

Zkontrolujte, jestli typ a kvalitu papíru splňuje specifikace HP
(viz “Specifikace papíru” na straně 190).

6

Pokud se obálky mačkají, skladujte je tak, aby ležely naplocho.