HP LaserJet 4100 Printer series - D

background image

D

data, rychlost přenášení 224
dBase, zadávání znaku escape 239
délka formy 216
délka tisku na stránce 216
děrovaný papír se třemi dírami 51
děrovaný papír, tisk 53
diagram pro odstraňování problémů s

tiskárnou 139

diapozitivy. Prohlédnětevývěsní diapozitivy
díly

informace na CD 162
internetové stránky pro identifikaci a tvorbu

cen 162

přeprava a balení 167
poté, co přestala výroba 248
umístění na tiskárně 19
vracení 167

DIMM

ilustrace 21
instalování 231
objednávání 22
popis 231
rozšíření 231
zacházení se statickou elektřinou 233

DIMM moduly

tisk seznamu písma 158

disk

chráněn proti zápisu 113
chyba 113
chyba (RAM) 117
operace selhala 113
operace selhala (RAM) 117
systém souborů je zaplněn 113
systém souborů je zaplněn (RAM) 117

distributoři, HP autorizovaní 162
DOC (Prohlášení o souhlasu s podmínkami)

background image

258

Rejstřík

CZ

Kanadské 250
U.S. 249

dodatečných ovladačů, obdržení 33
dodatečné příručky 14
Dodatek. Prohlédněte PS
dohody o službách 162
dokumentace

dodatečné informace 13
dodatečné příručky 14
objednávání 22
Příručka administrátora serveru tisku HP

JetDirect 13

Příručka pro uživatele 13
Příručka pro uživatele rychlého

infračerveného přijímače HP (FIR) 14

pomoc on-line 14
používání on-line uživatelské příručky 9

dokumenty PDF (přenosný formát

dokumentu)

prohledávání pomocí miniaturních

obrázků 11

prohlížení 10
tisk 11
vyhledávání slov 11
zvýšení a snížení zvětšení 10

domovské stránky (vestavěný internetový

server) 255, 256

DOS Edit, zadávání znaku escape 239
DOS Edlin, zadávání znaku escape 239
DOS, zadávání řídicích znaků 239
došla náplň

konfigurování reakce 87
konfigurování výstrah 94
popis 87

DRAMM DIMM, objednávání 22
dropouty

na stránce 133
v tisku 194

drsný papír

tisk 45

duplexní jednotka. Prohlédněte příslušenství

tisku duplexní jednotky.-{}-

duplexní tisk

umístění možností v nabídkách řídícího

panelu 213