HP LaserJet 4100 Printer series - U

background image

U

ukládání

interní zdroje tiskárny 235
nastavení na ovládacím panelu 30
rychlé úlohy 72

ukládání úloh 72
ukládání zdroje 235
uložených úloh

mazání 209

uložené úlohy

probíhá tisk 209

uložení

kazety s tonerem 85
nastavení tiskárny 66
tiskových úloh 78

univerzální zásobník. Prohlédněte zásobník 1
upozornění na události, nastavení 255
určení místa zaseknutí papíru 97
Utilita Desktop Printer 33
uzamčení

zásobníků 70

uživatelské nastavení

zásobníků použitých k tisku 68

údržba

dohody 167

objednávání dílů 22
opravy 164
sada objednávání 22
tiskárna 93

úloh

nastavení čísla rychlého tisku 208
nastavení čísla soukromých/uložených úloh

209

probíhá tisk a vymazání uložených 209
zrušení 30

úlohy

infračervené rozhraní 81
konfigurování překročeného limitu pro

zadržené 223

korekturní tisk s podržením 74
nejsou správně naformátované 143
označení jako privátní 76
privátní tisk 76
rychlé kopírování 72
se nevytisknou 141
smazání podržené 75
smazání privátních 77
smazání uložené 79
správa 72
tisk nesplňuje očekávání 142
tisk uložených 78
uchovávání 72
uvolnění privátní 76
zastavit uprostřed tisku 142
zrušení s vestavěným internetovým

serverem 253

úlohy tisku

konfigurování překročeného limitu pro

zadržené 223

nastavení čísla rychlého tisku 208
zrušení 30

únikové sekvence

výběr 158

úpravy podle přání zákazníka

Prohlédněte také konfigurování

úzký papír, tisk 53uživatelská příručka

listování 11
orientace 9
pomoc on-line 14
použití on-line 9
prohledávání pomocí miniaturních obrázků

11

tisk 11
vyhledávání informací 10
vyhledávání slov 11
zvětšení náhledu 10