HP LaserJet 4100 Printer series hjælp

background image

brug

hp LaserJet 4100 mfp

background image
background image

hp LaserJet 4100 mfp series
multifunktionel printer

brug

background image

Hewlett-Packard Company
11311 Chinden Boulevard
Boise, Idaho 83714 U.S.A.

© Copyright Hewlett-Packard Company
2001

Alle rettigheder forbeholdes.

Reproduktion, bearbejdning eller
oversættelse af denne vejledning er forbudt
uden forudgående skriftlig tilladelse fra
Hewlett-Packard Company, med
undtagelse af det af copyright-loven tilladte.

Som bruger af den Hewlett-Packard-
printer, som denne brugervejledning hører
til, har du ret til at (a) udskrive
eksemplarer af brugervejledningen til
privat, intern eller firmamæssig brug, idet
du er underlagt begrænsningen om ikke
at sælge, videresælge eller på anden
måde distribuere disse eksemplarer; og
at (b) placere en elektronisk kopi af denne
brugervejledning på en netværksserver,
forudsat at adgangen til den elektroniske
kopi er begrænset til private og interne
brugere af den Hewlett-Packard-printer,
som denne brugervejledning hører til.

Første udgave, november 2001

Garanti

Oplysningerne i dette dokument kan
ændres uden forudgående varsel.

Hewlett-Packard giver ingen garanti med
hensyn til disse oplysninger. HEWLETT-
PACKARD FRASKRIVER SIG ETHVERT
STILTIENDE ANSVAR FOR
SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET
BESTEMT FORMÅL.

Hewlett-Packard påtager sig intet ansvar
for direkte, indirekte eller hændelige skader
samt følgeskader eller andre skader, der er
opstået i forbindelse med leveringen eller
brugen af disse oplysninger.

Varemærker

Adobe

®

, Acrobat

®

og PostScript

®

er

varemærker tilhørende Adobe Systems
Incorporated.

AutoCAD

®

er et amerikansk varemærke

tilhørende Autodesk, Inc.

HP-UX Release 10.20 og nyere og
HP-UX Release 11.00 og nyere
(i både 32- og 64-bit-konfigurationer) på
alle HP 9000-computere er mærkevare-
produkter fra Open Group UNIX.

Microsoft

®

, MS Windows

®

, Windows

®

og

Windows NT

®

er registrerede varemærker

tilhørende Microsoft Corporation.

Netscape er et amerikansk varemærke
tilhørende Netscape Communications
Corporation.

UNIX

®

er et registreret varemærke

tilhørende Open Group.

E

NERGY

S

TAR

®

er et varemærke

registreret i USA tilhørende US EPA
(de amerikanske miljømyndigheder).

background image

3