HP LaserJet 4100 Printer series - H

background image

H

hardware

emballage 113
fejl 113
garanti 113, 137
meddelelser 98
returnere 113

hastighed

automatisk dokumentføder 14
fikseringsenhed 14
produkt 14
udskrive 14

Hent job, menu 37
hente HP Web Jetadmin 143
hjemmesider

HP Web Jetadmin 148
produkt 143

hjulmærker på side 104
hjælp

? kontrolpanelknap 34
bedrageri-hotline 112
hjælp til reparation af produkter 112
HP Supportassistent 111
knap i printerdriver 60
muligheder for support over hele verden 112
online 42
onlineservice 111
printerdriver 60
salgs- og servicekontorer over hele verden 116
skærme 60
sprog- og landestandarder 112

hjælpeprogrammer til software 111
HP Jetdirect-printerindstillinger 41
HP Jetdirect-printserver

fejlfinding 109
kommunikere med 109

HP LaserJet-hjælpeprogram 60
HP LaserJet-papir 132
HP LaserJet-udskrivningssystem 57
HP Smart Compression-teknologi 49
HP Supportassistent 111
HP Web Jetadmin

angive indstillinger for type og format 65
bruge med den integrerede Webserver 148
bruge til at oprette forbindelse til produktets hjemmeside 143
etablere forbindelse til 148
hente og installere 143
installere 60
installere og konfigurere printere 148
konfigurering af advarsler 78
Websted 60, 143, 148

HP Jetdirect-printserver

installere og konfigurere med HP Web Jetadmin 148

HP-GL/2-kommandoer 151
HPs bedrageri-hotline 112

background image

Indeks 157

HP-softwarelicensvilkår 115
HP-supportpakker 111, 137
HP-UX-printersoftware 61
hukommelse

DIMM-illustration 17
fuld meddelelse 91
ikke nok 94
manglende hukommelse, meddelelser 91
specifikationer 127
ændrede indstillinger, meddelelse 91

hullet papir, udskrive 25
Hurtig kopi-job, angive timeout 41
hvide linjer 104
hvide pletter på sort 105
hændelseslog

rydde 42
udskrive eller gennemse 42