HP LaserJet 4100 Printer series - F

background image

F

faksaaminen, digitaaliseen lähettämiseen verrattuna 51
FasRes 42
Fast InfraRed (FIR)

IRDA-yhteensopiva 107
portin tilailmaisimen valo ei syty 107
receiver, vianmääritys 107
tilailmaisimen valo sammuu 107
vastaanottimen portin sijainti 19
yhteyttä ei voida luoda 107

FastRes 42

FCC-säännökset 133
FIR (Fast InfraRed (infrapuna)) -vastaanotin, ks. Fast Infrared

(FIR)

FIR-portin tilailmaisimen valo ei syty 107
fontit

Courier-fontilla tulostaminen 106
Courier-fontin määrittäminen oletukseksi 41
Courier-fontin version valitseminen 41
kiintolevyltä puuttuvat 98
oletuskirjoitinkielen määrittäminen 43
PCL-fonttiluettelon tulostaminen 40
PS-fonttien tulostaminen 40

fonttien asennusohjelma 57
fonttiluettelot 40