HP LaserJet 4100 Printer series - Tietovalikko

background image

Tietovalikko

Tietovalikossa on seuraavat komennot:

1

Tulosta valikkoluettelo: luo ja tulostaa valikkoluettelon, josta näkyy valikkorakenne
ja kaikkien ohjauspaneelin kautta muokattavien asetusten nykyinen tila.

2

Tulosta asetukset: tulostaa sivun, jolla on tulostimen kokoonpanotiedot. Sivulla on
tulostimen käyttötiedot ja tietoja tulostimen kuluvien osien tilasta. Jos laitteessa on
EIO-kortti, siihen liittyvät tiedot tulostuvat myös asetussivulle.

background image

40 Luku 3 – Ohjauspaneeli ja ohjauspaneelin valikot

FIWW

3

Tulostustarvikkeiden tila: näyttää sivumäärän, joka käytössä olevilla
väriainekaseteilla ja huoltosarjoilla pystytään vielä tulostamaan. Sivulla näkyy
osanumerot, joita voi käyttää tarvikkeiden tilaamiseen.

4

Tulosta kulutus: sisältää tietoa, jota voidaan käyttää kulujen seuraamiseen
(käytössä, jos kiintolevy on asennettu).

5

Tulosta tiedostohakemisto: luo hakemistosivun kaikista asennetuista
massamuistivälineistä. Tämä komento on käytettävissä ainoastaan, jos laitteeseen
on asennettu massamuistiväline, jonka tiedostojärjestelmä pystytään tunnistamaan.

6

Tulosta PCL-fonttiluettelo: luo kirjasinlajiluettelon kaikista käytettävissä olevista
PCL-fonteista.

7

Tulosta PS-fonttiluettelo: luo kirjasinlajiluettelon kaikista käytettävissä olevista PS-
fonteista.