HP LaserJet 4100 Printer series - Tarrojen käyttäminen

background image

Tarrojen käyttäminen

Varmista hyvä tulostuslaatu ja vältä laitteen vahingoittuminen käyttämällä vain tarroja,
joita suositellaan käytettäväksi lasertulostimissa. Varmista, että tarrat ovat oikeanlaisia
(lisätietoja on kohdassa

“Tarrat” sivulla 121

).

Toimi seuraavasti:

Lokerosta 1 voit tulostaa 50 tarra-arkkia kerrallaan.

Lataa tarrat lokeroon 1 tulostettava puoli ylöspäin ja yläreuna (lyhyt reuna) laitetta
kohti.

Älä toimi näin:

Älä käytä tarra-arkkeja, jotka ovat irtoamassa taustapaperistaan tai jotka ovat
ryppyisiä tai muuten vahingoittuneita.

Älä käytä tarroja, joiden taustapaperi on näkyvissä tarrojen puolelta.

Syötä sama tarra-arkki laitteeseen vain kerran. Liima-aine on suunniteltu menemään
laitteen läpi vain kerran.

Älä tulosta tarrojen molemmille puolille.

Älä tulosta arkeille, joista on poistettu tarrat.

VAROITUS

Näiden ohjeiden laiminlyöminen voi vahingoittaa laitetta.