HP LaserJet 4100 Printer series - Az Acrobat Reader funkciói

background image

Az Acrobat Reader funkciói

Információkeresés a PDF dokumentumokban

Ha egy adott információt keres a PDF dokumentumban, kattintson
a Contents (Tartalomjegyzék) vagy az Index (Tárgymutató) gombra az
Acrobat Reader ablak jobb felső sarkában, majd kattintson a kívánt
témakörre.

PDF dokumentumok megtekintése

A PDF dokumentumok megtekintésére vonatkozó részletes tájékoztatásért
forduljon az Acrobat Reader súgójához.

Nagyítás az oldal megtekintéséhez

A képernyő nagyításának megváltoztatásához a nagyító eszközt, az
állapotsoron a nagyító dobozt vagy az eszközsor gombjait használhatja.
Amikor egy dokumentumot felnagyít, akkor a “kéz” eszközzel mozoghat
a lapon.

Az Acrobat Reader ezen kívül több nagyítási szintet is kínál az oldal,
képernyőn való megjelenítésére:

A Fit Page (Oldal ablakhoz illesztése) gomb úgy változtatja meg az oldal
méretét, hogy az megegyezzen a fő ablakéval.

A Fit Width (Szélesség ablakhoz illesztése) gomb úgy változtatja meg az
oldal méretét, hogy az a fő ablak szélességével egyezzen meg.

A Fit Visible (Tartalom szélességének ablakhoz illesztése) gomb
a tartalommal tölti ki az ablakot.

Nagyításhoz: Válassza ki a nagyítási eszközt és kattintson
a dokumentum oldalra a jelenlegi méret megkétszerezéséhez.

Kicsinyítéshez: Válassza ki a nagyítási eszközt a Ctrl billentyű (Windows
és UNIX

®

esetén) vagy az Options (Opciók) gomb (Mactintosh esetén)

nyomvatartása mellett, kattintson a kicsinyíteni kívánt terület közepére.

background image

HU

Hogyan kell használni ezt az online felhasználói kézikönyvet 11

Lapozás a dokumentumban

A dokumentumban a lapozáshoz az alábbi lehetőségek állnak
rendelkezésére.

Tallózás miniképekkel

A minikép a dokumentum egyes oldalainak miniatűr képe. A miniképeket az
áttekintő részen lehet megjeleníteni. A miniképek segítségével gyorsan egy
adott oldalra ugorhat vagy módosíthatja a jelenlegi oldal nézetét.

Szavak keresése

A Find (Keresés) paranccsal az aktív dokumentumban megkereshet egy
teljes szót, egy szótöredéket vagy több szót is.

Dokumentum kinyomtatása

A kiválasztott oldalak kinyomtatása: A File (Fájl) menüben válassza
a Print (Nyomtatás) parancsot.Válassza a Pages (Lapok) opciót. A From
(...tól) és To (...ig) négyzetekbe írja be, hogy a dokumentum hányadik
oldalától hányadik oldaláig kíván nyomtatni. Majd kattintson az OK gombra.

Lapozás a következő oldalra: Kattintson a Next Page (Következő oldal)
ikonra az eszköztáron, vagy nyomja le a jobbra vagy lefele mutató nyilat.

Lapozás az előző oldalra: Kattintson a Previous Page (Előző oldal) ikonra
az eszköztáron, vagy nyomja le a balra vagy felfele mutató nyilat.

Lapozás az első oldalra: Kattintson a First Page (Első oldal) gombra az
eszköztáron.

Lapozás az utolsó oldalra: Kattintson a Last Page (Utolsó oldal) gombra
az eszköztáron.

Ugrás egy adott lapszámhoz: Kattintson az oldalszám panelre az ablak
alján levő állapotsoron, gépelje be az oldalszámot, majd kattintson az OK-ra.

Kattintson a megjeleníteni kívánt oldalt képviselő miniképre, ha meg
szeretné jeleníteni az adott oldalt.

Kattintson a Find (Keresés) gombra, vagy válassza ki a Tools (Eszközök)
menüben a Find (Keresés) parancsot.

background image

12 Erről a kézikönyvről

HU

Az egész dokumentum kinyomtatása: A File (Fájl) menüben válassza a
Print (Nyomtatás) parancsot. Jelölje ki az All n pages (Összes n oldal)
opciót, ahol n a dokumentum teljes oldalszámát jelzi, majd kattintson az OK
gombra.

Megjegyzés

Az Adobe™ Acrobat Reader legújabb, illetve más nyelvű verzióiért keresse
fel a

http://www.adobe.com/

címet.

background image

HU

Hol találhat több információt... 13