HP LaserJet 4100 Printer series - A tisztítólap automatikus használata

background image

A tisztítólap automatikus használata

Az alábbi folyamattal beállíthatja a nyomtatót, hogy az automatikusan
kinyomtasson egy tisztítólapot a választása szerinti időközönként.

Annak érdekében, hogy a tisztítólap beavatkozás nélkül működni tudjon,
Önnek biztosítania kell, hogy a nyomtatóban legyen a kiválasztott méretű és
Sima papír típusból.

A nyomtató nem fogja megszakítani az éppen folyamatban lévő nyomtatási
feladatot.

Az automatikus tisztítási folyamat által készített lapot figyelmen kívül
hagyhatja.

A tisztítólap automatikus használatának beállítása:

1

A nyomtató kezelőpaneljén nyomja le a

M

ENÜ

gombot, amíg meg nem

jelenik a

NYOMTATÁSI MINÕSÉG MENÜ

.

2

Nyomja meg a

T

ÉTEL

gombot, amíg az

AUTOMATIKUS

TISZTíTÓLAP=KI

meg nem jelenik.

3

Nyomja meg az

–É

RTÉK

+

gombot, hogy a KI értéket

BE

-re változtassa,

majd nyomja meg a

V

ÁLASZTÁS

gombot.

4

Nyomja meg a

T

ÉTEL

gombot, amíg az

AUTOMATIKUS TISZTíTÁSI

GYAKORISÁG=2000

meg nem jelenik.

Az alapértelmezett gyakoriság: 2.000 laponként. Az érték
megváltoztatásához nyomja meg az

–É

RTÉK

+

gombot felfelé vagy

lefelé. Az opciók: 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 és 20.000
laponként.

5

Miután kiválasztotta a lap gyakoriságot, nyomja meg a

V

ÁLASZTÁS

gombot a választás elmentéséhez.

6

Nyomja meg mégegyszer a

T

ÉTEL

gombot, amíg a

TISZTíTÓLAP

MÉRET=LETTER

meg nem jelenik.

Választhat, hogy a tisztítólapot Letter vagy A4 méreten indítja.

7

Nyomja meg az

–É

RTÉK

+

gombot az A4 vagy a Letter kiválasztásához,

majd nyomja meg a

V

ÁLASZTÁS

gombot a választásának elmentéséhez.

background image

HU

Megelőző jellegű karbantartás 93