HP LaserJet 4100 Printer series - Memória telepítés ellenõrzése

background image

Memória telepítés ellenőrzése

Kövesse a következő lépéseket, hogy ellenőrizhesse, helyesen
telepítette-e a DIMM kártyákat:

1

Ellenőrizze, hogy a nyomtató kezelőpaneljének kijelzőjén az

ÜZEMKÉSZ

felirat látható-e, amikor a nyomtatót bekapcsolja. Ha hibaüzenet jelenik
meg, akkor lehet, hogy rosszul telepítette a DIMM kártyát. Ellenőrizze
a nyomtató üzeneteket (lásd “Nyomtató üzenetek értelmezése”
111. oldalon).

2

Nyomtasson ki egy új konfigurációs oldalt (lásd “Konfigurációs oldal”
152. oldalon).

3

Nézze meg a konfigurációs oldal memóriára vonatkozó részét és
hasonlítsa össze a DIMM telepítése előtt nyomtatott konfigurációs
oldallal. Ha a memória mérete nem lett nagyobb, akkor lehet, hogy
rosszul telepítette a DIMM kártyát (ismételje meg a telepítés lépéseit),
vagy hibás a DIMM kártya (próbáljon ki egy új DIMM kártyát).

Megjegyzés

Ha nyomtatónyelvet telepített, akkor ellenőrizze a Nyomtatónyelvek és opciók
részt a konfigurációs oldalon. Itt az új nyomtatónyelvnek fel kell tüntetve
lennie.