HP LaserJet 4100 Printer series - Lézernyilatkozat Finnország számára

background image

Lézernyilatkozat Finnország számára

Luokan 1 laserlaite

Klass 1 Laser Apparat

HP LaserJet 4100, 4100N, 4100TN, 4100DTN laserkirjoitin on käyttäjän
kannalta turvallinen luokan 1 laserlaite. Normaalissa käytössä kirjoittimen
suojakotelointi estää lasersäteen pääsyn laitteen ulkopuolelle. Laitteen
turvallisuusluokka on määritetty standardin EN 60825-1 (1994) mukaisesti.

Varoitus!

Laitteen käyttäminen muulla kuin käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa
altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle
lasersäteilylle.

Varning!

Om apparaten används pĺ annat sätt än i bruksanvisning specificerats, kan
användaren utsättas för osynlig laserstrĺlning, som överskrider gränsen för
laserklass 1.

HUOLTO

HP LaserJet 4100, 4100N, 4100TN, 4100DTN-kirjoittimen sisällä ei ole
käyttäjän huollettavissa olevia kohteita. Laitteen saa avata ja huoltaa
ainoastaan sen huoltamiseen koulutettu henkilö. Tällaiseksi
huoltotoimenpiteeksi ei katsota väriainekasetin vaihtamista, paperiradan
puhdistusta tai muita käyttäjän käsikirjassa lueteltuja, käyttäjän tehtäväksi
tarkoitettuja ylläpitotoimia, jotka voidaan suorittaa ilman erikoistyökaluja.

Varo!

Mikäli kirjoittimen suojakotelo avataan, olet alttiina näkymättömälle
lasersäteilylle laitteen ollessa toiminnassa. Älä katso säteeseen.

background image

250 E függelék - Az előírásokra vonatkozó információ

HU

Varning!

Om laserprinterns skyddshölje öppnas dĺ apparaten är i funktion, utsättas
användaren för osynlig laserstrĺlning. Betrakta ej strĺlen.

Tiedot laitteessa käytettävän laserdiodin säteilyominaisuuksista:

Aallonpituus 775-795 nm
Teho 5 mW
Luokan 3B laser

background image

HU

Áttekintés 251

F