HP LaserJet 4100 Printer series - Nyomtatás menü

background image

Nyomtatás menü

Ennek a menünek egyes tételei a szoftveralkalmazásból vagy
a nyomtatómeghajtóból (ha megfelelő meghajtó van telepítve) is elérhetőek.
A nyomtatómeghajtó és a szoftveralkalmazás beállításai hatálytalanítják
a kezelőpanel beállításait. További információkért nézze meg
a “A nyomtatómeghajtó funkcióinak használata” 65. oldalon.

Nyomtatás menü

Tétel

Értékek

Magyarázat

PÉLDÁNYSZÁM=1

1-999

A példányszám alapértékének adjon meg egy
számot 1-től 999-ig. Nyomja meg a

–É

RTÉK

+

gombot egyszer a beállítás 1-gyel való
növeléséhez, vagy tartsa lenyomva a

–É

RTÉK

+

gombot, hogy 10-esével nővelje.

Megjegyzés

A példányszámot a legjobb
a nyomtatómeghajtóból vagy
a szoftveralkalmazásból megváltoztatni.
(Az illesztőprogram és a szoftver beállítások
hatálytalanítják a kezelőpanel beállításokat.)

PAPíRMÉRET=LETTER

(110V-os nyomtatók)

vagy

PAPíRMÉRET=A4

(220V-os nyomtatók)

és

BORÍTÉK=COM10

(110V-os nyomtatók)

vagy

BORÍTÉK=DL

(220V-os nyomtatók)

A támogatott
papírméretekre
vonatkozólag lásd
“Támogatott
papírméretek és súlyok”
189. oldalon.

Állítsa be az alapértelmezés szerinti képméretet
a papírokra és borítékokra vonatkozóan. (A tétel
neve papírról borítékra fog váltani, ahogy
végiggörgeti az elérhető papírméreteket.)

EGYEDI PAPÍR
MEGADÁSA=NEM

NEM
IGEN

NEM

: Az egyedi papírméret menü tételei nem

elérhetőek.

IGEN

: Megjelennek az egyedi papírméret menü

tételei (lásd alább).

background image

214 B függelék - Kezelőpanel menük

HU

MÉRTÉKEGYSÉG=
HÜVELYK

(110V-os nyomtatók)

vagy

MILLIMÉTER

(220V-os nyomtatók)

HÜVELYK
MILLIMÉTER

Ez a tétel csak akkor jelenik meg, ha az

EGYEDI

PAPÍR MEGADÁSA=IGEN

. Válassza ki

a mértékegységet az egyedi papírméretekhez.

X MÉRET=
8,50 HÜVELYK

(110V-os nyomtatók)

vagy

216 MILLIMÉTER

(220V-os nyomtatók)

A támogatott
papírméretekre
vonatkozólag lásd
“Támogatott
papírméretek és súlyok”
189. oldalon.

Ez a tétel csak akkor jelenik meg, ha az

EGYEDI

PAPÍR MEGADÁSA=IGEN

. Használja

a

–É

RTÉK

+

és a

V

ÁLASZTÁS

gombot a nyomtatóba

töltendő (rövid élnél) egyedi papír méreteinek
megadásához.

Y MÉRET=
14,00 HÜVELYK

(110V-os nyomtatók)

vagy

356 MILLIMÉTER

(220V-os nyomtatók)

A támogatott
papírméretekre
vonatkozólag lásd
“Támogatott
papírméretek és súlyok”
189. oldalon.

Ez a tétel csak akkor jelenik meg, ha az

EGYEDI

PAPÍR MEGADÁSA=IGEN

. Használja

a

–É

RTÉK

+

és a

V

ÁLASZTÁS

gombot az egyedi

papír más méreteinek (hosszú él) megadásához.

TÁJOLÁS=ÁLLÓ

ÁLLÓ
FEKVÕ

Határozza meg a nyomtatás alapértelmezés
szerinti tájolását.

Megjegyzés

Az a legjobb, ha a tájolást
a nyomtatómeghajtóból vagy
a szoftveralkalmazásból állítja be.
(Az illesztőprogram és a szoftver beállítások
hatálytalanítják a kezelőpanel beállításokat.)

ÛRLAP HOSSZ=60 SOR

(110V-os nyomtatók)

vagy

64 SOR

(220V-os nyomtatók)

5

-

128

A függőleges köz 5-től 128 sorig történő
beállítása az alapértelmezett papírmérethez.
Nyomja meg az

–É

RTÉK

+

gombot egyszer, ha

egyesével akar lépkedni, és tartsa lenyomva az

–É

RTÉK

+

gombot, ha tízesével akar haladni.

PCL BETÛKÉSZLET
FORRÁS=BEÉPÍTETT

BEÉPÍTETT
LETÖLTHETÕ
1., 2. vagy 3.
NYíLÁS

BEÉPÍTETT

: Beépített betűkészletek.

LETÖLTHETÕ

: Állandó letölthető fontok.

1., 2. vagy 3. NYíLÁS

: A betűkészleteket

a három DIMM nyílás egyike tárolja.

Megjegyzés

A betűkészlet forrást legjobb
a nyomtatómeghajtóból vagy
a szoftveralkalmazásból beállítani.
(Az illesztőprogram és a szoftver beállítások
hatálytalanítják a kezelőpanel beállításokat.)

Nyomtatás menü (folytatás)

Tétel

Értékek

Magyarázat

background image

HU

Nyomtatás menü 215

PCL BETÛKÉSZLET
SZÁMA=0

0

-

999

A nyomtató minden betűkészlethez hozzárendel
egy számot, és felsorolja azokat a PCL
betűkészletlistán (lásd “PCL vagy PS betűkészlet
lista” 156. oldalon). A betűkészletek száma
a Font # oszlopban jelenik meg a kinyomtatott
oldalon.

Megjegyzés

A betűkészlet számát legjobb
a nyomtatómeghajtóból vagy
a szoftveralkalmazásból beállítani.
(Az illesztőprogram és a szoftver beállítások
hatálytalanítják a kezelőpanel beállításokat.)

PCL BETÛKÉSZLET
BETÛTÁVOLSÁGA=10,00

0,44

-

99,99

A kiválasztott betűkészlettől függően, ez a tétel
esetleg nem jelenik meg. Nyomja meg az

–É

RTÉK

+

gombot egyszer, ha 0,01-dal akar

lépkedni, és tartsa lenyomva az

–É

RTÉK

+

gombot, ha egyesével akar haladni.

Megjegyzés

A betűkészlet betűtávolságát legjobb
a nyomtatómeghajtóból vagy
a szoftveralkalmazásból beállítani.
(Az illesztőprogram és a szoftver beállítások
hatálytalanítják a kezelőpanel beállításokat.)

PCL BETÛKÉSZLET
PONT MÉRETE=12,00

4,00

-

999,75

A kiválasztott betűkészlettől függően, ez a tétel
esetleg nem jelenik meg. Nyomja meg az

–É

RTÉK

+

gombot egyszer, ha 0,25-dal akar

lépkedni, és tartsa lenyomva az

–É

RTÉK

+

gombot, ha egyesével akar haladni.

Megjegyzés

A betűkészlet pont méretét legjobb
a nyomtatómeghajtóból vagy
a szoftveralkalmazásból beállítani.
(Az illesztőprogram és a szoftver beállítások
hatálytalanítják a kezelőpanel beállításokat.)

PCL JELKÉSZLET=
PC-8

PC-8

sok más

Válasszon ki egyet a nyomtató kezelőpaneljén
a számos elérhető jelkészletből. A jelkészlet, az
egy betűkészleten belüli karaktereknek egy
egyedi csoportosítása. A vonalas karakterekhez
a PC-8 vagy PC-850 ajánlott.

Megjegyzés

A jelkészletet legjobb a nyomtatómeghajtóból
vagy aszoftveralkalmazásból beállítani.
(Az illesztőprogram és a szoftver beállítások
hatálytalanítják a kezelőpanel beállításokat.)

Nyomtatás menü (folytatás)

Tétel

Értékek

Magyarázat

background image

216 B függelék - Kezelőpanel menük

HU

COURIER
BETÛKÉSZLET=NORMÁL

NORMÁL
SÖTÉT

Válassza ki valamelyik Courier betűkészletet:

NORMÁL

: Ez a beépített Courier betűkészlet

a HP LaserJet 4-es sorozatú nyomtatókon
érhető el.

SÖTÉT

: Ez a beépített Courier betűkészlet

a HP LaserJet III-as sorozatú nyomtatókon
érhető el.

Mindkét font nem érhető el egyszerre.

SZÉLES A4=NEM

NEM
IGEN

A széles A4-es beállítás megváltoztatja az egy
sorba nyomtatható karakterek számát az A4-es
oldalon.

NEM

: Legfeljebb 78 db 10-pont szélességű

karakter nyomtatható egy sorba.

IGEN

: Legfeljebb 80 db 10-pont szélességű

karakter nyomtatható egy sorba.

FELÜLBíRÁLÁS
A4/LETTER=NO

NEM
IGEN

Válassza az

IGEN

-t, ha letter méretű papírra akar

nyomtatni akkor, amikor A4-es lapra szóló feladat
érkezik a nyomtatóhoz, de nincsen A4-es méretű
papír a nyomtatóba töltve (vagy ha A4-es papírra
akar nyomtatni, amikor letter feladat érkezik, de
nincsen letter méretű papír a nyomtatóban).

KOCSIVISSZA MINDEN
SOREMELÉSHEZ=KI

KI
BE

Válassza a

BE

-t ahhoz, hogy kocsi visszatérítést

tegyen minden soremelés után a visszafelé
kompatíbilis PCL feladatoknál (csak szöveg,
vezérlések nélkül). Egyes szoftver
környezetekben, mint például a UNIX, csak
a soremelés karakter jelzi az új sort. Ez az opció
lehetővé teszi a felhasználónak, hogy
a szükséges kocsi visszatérítést hozzáadja
a soremelésekhez.

Nyomtatás menü (folytatás)

Tétel

Értékek

Magyarázat

background image

HU

Nyomtatási minőség menü 217

Nyomtatási minőség menü

Ennek a menünek egyes tételei a szoftveralkalmazásból vagy
a nyomtatómeghajtóból (ha megfelelő meghajtó van telepítve) is elérhetőek.
A nyomtatómeghajtó és a szoftveralkalmazás beállításai hatálytalanítják
a kezelőpanel beállításait. További információkért nézze meg
a “A nyomtatómeghajtó funkcióinak használata” 65. oldalon.