HP LaserJet 4100 Printer series - Kezelõpanel gombjai

background image

Kezelőpanel gombjai

Gomb

Funkciója

F

OLYTATÁS

• A nyomtatót online-ba vagy offline-ba helyezi.

• A nyomtató pufferében levő adatokat kinyomtatja.

• Lehetővé teszi, hogy a nyomtató folytassa a nyomtatást, miután offline-ban volt.

A legtöbb nyomtatóüzenetet törli és a nyomtatót online-ba teszi.

Lehetővé teszi, hogy a nyomtató folytassa a nyomtatást az olyan hibaüzenetek
mellett, mint az

x TÁLCÁBA TÖLTSÖN [TÍPUS] [MÉRET]

vagy

NEM VÁRT

PAPÍRMÉRET

.

Megerősíti a kézi adagolás kérést, ha az 1. tálca van megtöltve és az

1. TÁLCAÜZEMMÓD=KAZETTA

van beállítva a Papírkezelés menüben

a nyomtató kezelőpaneljén.

• Felülbírálja az 1. tálcáról való kézi adagolás kérést, a következő rendelkezésre

álló tálcáról választva a papírt.

• Kilép a kezelőpanel menükből. (A választott kezelőpanel beállítás elmentéséhez

először nyomja le a

VÁLASZTÁS

gombot.)

F

ELADATTÖRLÉS

Törli azt a feladatot, amit a nyomtató nyomtat. (Csak egyszer nyomja le
a

F

ELADATTÖRLÉS

gombot.) A törlés ideje függ a feladat nagyságától.

M

ENÜ

Sorrendben mutatja a kezelőpanel menüket. Nyomja le a gomb jobb oldalát, ha
előre, illetve a bal oldalát, ha hátrafelé akar haladni.

T

ÉTEL

Végiggörgeti a kiválasztott menü tételeit. Nyomja le a gomb jobb oldalát, ha előre,
illetve a bal oldalát, ha hátrafelé akar haladni.

–É

RTÉK

+

Végiggörgeti a kiválasztott menü tétel értékeit. Nyomja le a

+

gombot, ha előre,

illetve a

gombot, ha hátrafelé akar haladni.

V

ÁLASZTÁS

• Az adott tételre kiválasztott értéket elmenti. Egy csillag (*) jelenik meg a választás

mellett, jelezve, hogy ez az új alapérték. Az alapértékek megmaradnak
a nyomtatóban akkor is, amikor a nyomtató ki van kapcsolva vagy alaphelyzetbe
van állítva (kivéve, ha visszaállítja a gyárilag beállított alapértékeket az
Alaphelyzetbe állítás menüben).

• Kinyomtatja az egyik nyomtató információs oldalt a kezelőpanelről.

background image

HU

A kezelőpanel elrendezése 31