HP LaserJet 4100 Printer series - Az 1. tálca megtöltése

background image

Az 1. tálca megtöltése

Az 1. tálca egy többcélú tálca, amelybe
100 papírlap, 10 boríték vagy 20 kártya fér.
A nyomtató alapbeállítás szerint először az
1. tálcából húzza be a papírt. Ennek
megváltoztatásához lásd “Az 1. tálca
működésének meghatározása” 69. oldalon.

Az 1. tálca biztosítja, hogy kényelmesen
nyomtathasson borítékokra, írásvetítő
fóliákra, egyedi méretű lapokra vagy másra
anélkül, hogy ki kellene ürítenie a többi
tálcát. Tartalék adagoló tálcának is
kényelmesen használható. A támogatott
papírméretekre vonatkozólag lásd
“Támogatott papírméretek és súlyok”
189. oldalon.

Megjegyzés

A papírelakadások elkerülése érdekében ne
töltse meg a tálcákat, miközben a nyomtató
nyomtat.

1

Nyissa ki az 1. tálcát.

2

Húzza ki a tálca kiegészítőt.

3

Állítsa be az oldalsó papírvezetőket
a megfelelő szélességre.

4

Töltsön papírt a tálcába.

Megjegyzés

Győződjön meg arról, hogy a papír
a vezetők fülei alatt van, és nincs
a maximumot jelző vonal felett.

Általában a papírt a nyomtatandó oldalával
felfelé, és a felső, rövidebbik élével
a nyomtató felé helyezze a tálcára.
Különleges papír betöltésével kapcsolatban
lásd “Nyomtatás különleges papírra”
53. oldalon.

5

A oldalsó vezetőket úgy állítsa be, hogy
azok enyhén érintsék a papírköteget,
de ne hajlítsák meg a papírt.

1

2

3

4

5

background image

HU

A 2., a 3. és a 4. tálca megtöltése 47