HP LaserJet 4100 Printer series - Egy megõrzött feladat törlése

background image

Egy megőrzött feladat törlése

A nyomtató merevlemezén tárolt feladatokat a kezelőpanel segítségével
lehet törölni.

1

Nyomja le ismételten a

M

ENÜ

gombot, amíg

a

MAGÁNJELLEGÛ/MEGÕRZÖTT FELADATOK MENÜ

meg nem jelenik.

2

Nyomja meg a

T

ÉTEL

gombot, amíg a kívánt felhasználó név meg nem

jelenik.

3

Csak Macintosh számítógépek esetén: A felhasználó neve a kijelző
első sorában jelenik meg, a feladat neve pedig a kijelző második
sorában. Miután kiválasztotta a

T

ÉTEL

segítségével a kívánt felhasználó

nevét, nyomja meg az

–É

RTÉK

+

gombot, míg a kívánt feladatnév meg

nem jelenik.

4

Nyomja le a

V

ÁLASZTÁS

gombot a feladat kiválasztásához.

A

PÉLDÁNYSZÁM=1

jelenik meg.

5

Nyomja meg a

–É

RTÉK

+

gombot, amíg a

TÖRLÉS

meg nem jelenik.

6

Nyomja le a

V

ÁLASZTÁS

gombot a feladat törléséhez.

background image

80 2. fejezet - Nyomtatási feladatok

HU