HP LaserJet 4100 Printer series - Nyomtatás kártyákra, egyedi méretû és nehéz papírra

background image

Nyomtatás kártyákra, egyedi méretű és nehéz
papírra

Az egyedi méretű papírokra bármelyik tálcából lehet nyomtatni. A papír
specifikációkkal kapcsolatban lásd “A papír specifikációk” 188. oldalon.

Az 1. tálca esetén a maximális papírsúly 199 g/m

2

(53 font) és

105 g/m

2

(28 font) a 2., 3. és a 4. tálca esetén.

Megjegyzés

A göndörödés és az egyéb problémák elkerülése érdekében, a nehéz papír
és a kicsi egyedi méretű papír esetén az 1. tálcából a hátsó kimeneti tálcába
kell nyomtatni. A használatához nyissa ki a hátsó kimeneti tálcát
(lásd “Nyomtatás a hátsó kimeneti tálcába” 45. oldalon).

A nyomtató kezelőpaneljén egyszerre egy egyedi méretet lehet beállítani.
Ne töltsön többféle egyedi méretű papírt a nyomtatóba.

Útmutató az egyedi méretű papírra történő nyomtatáshoz

Ne próbáljon kisebb papírra nyomtatni, mint 76 mm (3 hüvelyk) széles
vagy 127 mm (5 hüvelyk) hosszú.

A szoftver alkalmazásban a lap margóit állítsa legalább 4,23 mm-rel
(0,17 hüvelykkel) távolabb a szélektől.

A rövid élet adja be először.

Egyedi papírméretek beállítása

Amikor egyedi papír van betöltve, akkor a méret beállításokat ki kell
választani a szoftver alkalmazásban (a javasolt módszer),
a nyomtatómeghajtóban vagy a nyomtató kezelőpaneljéről.

Tálca

Minimális méret

Maximális méret

1. tálca

76 x 127 mm
(3 x 5 hüvelyk)

216 x 356 mm
(8,5 x 14 hüvelyk)

2., 3., 4. tálca

148 x 210 mm
(5,8 x 8,2 hüvelyk)

216 x 356 mm
(8,5 x 14 hüvelyk)

background image

64 2. fejezet - Nyomtatási feladatok

HU

Megjegyzés

A nyomtatómeghajtóban és a szoftveralkalmazásban eszközölt beállítások
hatálytalanítják a kezelőpanelon végzett beállításokat.
(A szoftveralkalmazásban eszközölt beállítások általában hatálytalanítják
a nyomtatómeghajtóban végrehajtott beállításokat.)

Ha a beállítások nem érhetők el a szoftverből, akkor a kezelőpanelon állítsa
be az egyedi papírméretet:

1

A Nyomtatási menüben állítsa be, hogy

EGYEDI PAPíR

KONFIGURÁLÁS=IGEN

.

2

A nyomtatási menüben válassza ki a hüvelyket vagy a millimétert
a mértékegységnek.

3

A Nyomtatási menüben állítsa be az X méretet (a papír elülső éle),
ahogy az az alábbi ábrán látható. Az X méret 76-216 mm
(3-8,5 hüvelyk) lehet.

4

Állítsa be az Y méretet (a papír oldalsó éle), ahogy az a fenti ábrán
látható. Az Y méret 127-356 mm (5-14 hüvelyk) lehet.

Például, ha az egyedi papír 203 x 254 mm (8 x 10 hüvelyk), akkor az
X=203 mm és az Y=254.

5

Ha az 1. tálcába egyedi méretű papír van betöltve, akkor a nyomtató
kezelőpaneljén a Papírkezelési menüben állítsa be, hogy

1. TÁLCA

MÓD=KAZETTA

, majd állítsa be, hogy

1. TÁLCA MÉRET=EGYEDI

.

Lásd “Az 1. tálca működésének meghatározása” 69. oldalon.

Ha a 2., 3. vagy a 4. tálcába egyedi papír van betöltve, akkor
győződjön meg róla, hogy a csuszka Egyedi-re van állítva

(lásd

“A 2., a 3. és a 4. tálca megtöltése” 47. oldalon).

X (elülső él)

Y (oldalsó él)

A rövid élet
adja be először

background image

HU

Fejlett nyomtatási feladatok 65