HP LaserJet 4100 Printer series - Kommunikáció az opcionális HPJetDirect nyomtatószerverrel

background image

Kommunikáció az opcionális HP JetDirect
nyomtatószerverrel

Ha a nyomtató egy opcionális HP JetDirect nyomtatószervert tartalmaz, és
nem tud kommunikálni a nyomtatóval a hálózaton keresztül, akkor
ellenőrizze a nyomtatószerver működését.

Ellenőrizze a HP JetDirect konfigurációs lapot (a kinyomtatásához, lásd
“Konfigurációs oldal” 152. oldalon).

Ha nem jelenik meg az “I/O KÁRTYA ÜZEMKÉSZ” üzenet
a HP JetDirect konfigurációs lapon, nézze meg a HP JetDirect Print
Server Administrator’s Guide
-ban (HP JetDirect nyomtatószerver
rendszergazda kézikönyvben) a hibakeresési részt.

Ha a nyomtató egy opcionális HP JetDirect 10/100TX nyomtatószervert
tartalmaz, ellenőrizze, hogy a nyomtatószerver rá tud-e kapcsolódni
a hálózatra:

Ellenőrizze a kapcsolat átviteli sebességét jelző LED-eket (10 vagy
100) a nyomtatószerveren. Ha egyik sem világít, a nyomtatószerver
nem sikerült rákapcsolódnia a hálózatra.

Ellenőrizze a HP JetDirect konfigurációs lapot. A “LOSS OF CARRIER
ERROR” (NINCS VIVŐJEL) üzenet jelzi, hogy a nyomtatószerver nem
kapcsolódott rá a hálózatra.

Ha a nyomtatószervernek nem sikerült a rákapcsolódnia a hálózatra, akkor
ellenőrizze, hogy az összes kábel megfelelően van-e csatlakoztatva. Ha
a kábelek megfelelően vannak csatlakoztatva és a nyomtatószerver
továbbra sem tud a hálózatba csatlakozni, az alábbi lépések
végrehajtásával konfigurálja újra a nyomtatószervert:

1

Használja manuálisan az EIO Menüt a kapcsolódási sebesség (10 vagy
100 Mbps) beállításához és a duplex módhoz (teljes vagy fél duplex),
úgy hogy azok megfeleljenek a hálózatnak (lásd “EIO menü”
225. oldalon). Például, ha a hálózati kapcsolón a port 100TX teljes
duplex műveletre van állítva, akkor a nyomtatószervert is 100TX teljes
duplex műveletre kell állítania.

2

Kapcsolja ki a nyomtatót, majd kapcsolja be újra. Ellenőrizze
a nyomtatószerver működését. Ha a nyomtatószerver nem
kapcsolódik, akkor próbáljon ki egy másik hálózati kábelt.

background image

HU

A nyomtató konfigurációjának ellenőrzése 151