HP LaserJet 4100 Printer series - Az opcionális borítékadagoló megtisztítása

background image

Az opcionális
borítékadagoló
megtisztítása

1

Távolítson el minden
a borítékadagolóba betöltött borítékot.
Egedje le a borítéksúlyt és felemelve
a tálcahosszabbítót, csukja le.

2

Nyomja le és tartsa lenyomva
a kioldógombot a borítékadagoló bal
oldalán. Fogja meg a borítékadagoló
két oldalát és óvatosan emelje ki
a nyomtatóból.

3

Lassan húzzon ki minden borítékot
a borítékadagolóból és a nyomtatóból.

4

Helyezze a borítékadagolót
a nyomtatóba egészen addig, amíg az
a helyére nem kattan. (A borítékadagoló
jobb oldali felső részén található
csatlakozó beleillik a nyomtatóban lévő
dugóba.) Óvatosan húzza meg
a borítékadagolót, hogy biztos legyen
abban, hogy az a helyén van.

Folytatás a következő oldalon.

4

1

2

3

background image

HU

Papírelakadás elhárítása 101

5

Nyissa ki és csukja be a felső fedőlapot
a papírelakadás üzenet törlésére.

6

Ha a papírelakadás üzenet nem szűnik
meg, akkor még mindig maradt papír
a nyomtatóban. Keresse a papírt egy
másik helyen (lásd “Papírelakadási
helyek” 97. oldalon).

7

Ismét töltse be a borítékokat, és az alsó
borítékokat kissé nyomja előbbre, mint
a felsőket (lásd “Borítékok betöltése
a borítékadagolóba” 59. oldalon).

5

background image

102 4. fejezet - Problémamegoldás

HU