HP LaserJet 4100 Printer series - Ismételt papírelakadások elhárítása

background image

Ismételt papírelakadások elhárítása

Ha gyakran fordul elő papírelakadás, próbálkozzon a következőkkel:

Ellenőrizzen le minden papírelakadási helyet (lásd “Papírelakadás elhárítása”
96. oldalon). Egy papírdarab beszorulhatott valahol a nyomtatóban. Még egy
apró leszakadt papírdarab is okozhat ismételt papírelakadást.

Ha duplex egységet használ, ellenőrizze az összes területet (még a duplex
egység alatt is).

Ellenőrizze, hogy a papír megfelelően van-e a tálcákba helyezve, mind a három
beállítás megfelelő-e, valamint hogy a tálcák nincsenek-e túltöltve. Győződjön
meg arról, hogy a papír az elülső és hátsó fülek alatt van. (Nézze meg a papír
betöltésével foglalkozó fejezeteket, a következővel kezdve: “Az 1. tálca
megtöltése” 46. oldalon).

Ellenőrizze, hogy az összes tálca és papírkezelő tartozék teljesen be van-e
csúsztatva a nyomtatóba. (Ha egy tálca nyitva van a nyomtatási feladat alatt,
ez papírelakadást okozhat.)

Ellenőrizze, hogy az összes fedél és ajtó be van-e zárva. (Ha egy fedél vagy
ajtó nyitva van a nyomtatási feladat alatt, ez papírelakadást okozhat.)

Próbálkozzon egy másik kimeneti tálcába való nyomtatással (lásd “A kimeneti
tálca kiválasztása” 44. oldalon).

Lehet, hogy a lapok összetapadtak. A papírköteg meghajlításával próbálja meg
elválasztani egymástól a lapokat. Ne pörgesse át a papírköteget.

Ha az 1. tálca használatával nyomtat, próbálja csökkenteni a papír
mennyiségét.

Ha a borítékadagolóból nyomtat, győződjön meg arról, hogy az jól van
megtöltve, és az alsó borítékok egy kissé beljebb vannak nyomva, mint a felső
borítékok (lásd “Borítékok betöltése a borítékadagolóba” 59. oldalon).

Ha kis méretű papírra nyomtat, akkor előbb a rövid oldalt töltse be
(lásd “Útmutató az egyedi méretű papírra történő nyomtatáshoz” 63. oldalon).

Fordítsa át a tálcában lévő papírköteget. Próbálkozzon a papír 180°-os
elfordításával is.

Ellenőrizze a felhasznált nyersanyag jellemzőit. Csak a HP specifikációknak
megfelelő papírt használjon (lásd “A papír specifikációk” 188. oldalon).
Próbálkozzon más papírral, így megszűnhet a probléma. Ne használjon hajlott,
deformált, sérült vagy szabálytalan papírt.

Ellenőrizze, hogy a nyomtató megfelel-e a környezeti feltételeknek
(lásd “Környezeti specifikációk” 201. oldalon).

Ne használjon olyan papírt, amit már használtak egy nyomtatóban vagy egy
másolóban.

Ne nyomtasson a borítékok vagy az írásvetítő fóliák mindkét oldalára
(lásd “Borítékok nyomtatása” 55. oldalon vagy “Nyomtatás írásvetítő fóliákra”
62. oldalon).

Csak teljes lapnyi címkékre nyomtasson, és ne nyomtasson a címke lapok
mindkét oldalára (lásd “Címkék nyomtatása” 61. oldalon).

Ellenőrizze, hogy a nyomtató áramellátása egyenletes, és megfelel a nyomtató
specifikációjának (lásd “Elektromos specifikációk” 201. oldalon).

Tisztítsa meg a nyomtatót (lásd “A nyomtató tisztítása” 88. oldalon).

Hajtson végre megelőző jellegű nyomtató karbantartást, ha a karbantartás már
aktuális (lásd “Megelőző jellegű karbantartás” 93. oldalon).

background image

HU

Nyomtató üzenetek értelmezése 111