HP LaserJet 4100 Printer series - Papírelakadás elhárítása abeégetõmû területén

background image

Papírelakadás elhárítása
a beégetőmű területén

Ezt a módszert használja:

amikor a papír a beégetőműnél akadt el
és nem lehet máshogy eltávolítani

amikor elszakadt a papír, miközben
a beégetőműből próbálta eltávolítani

1

Kapcsolja ki a nyomtatót.

FIGYELEM!

Mielőtt folytatná, a kisebb égési sérülések
elkerülése miatt, várjon 30 percet, hogy
a beégetőmű le tudjon hűlni.

2

Fordítsa meg a nyomtatót, hogy a hátsó
részét lássa, és távolítsa el a 2. tálca
porvédőjét, vagy az opcionális duplex
egységet.

3

Húzza ki a nyomtatóból tápvezetéket.

4

Nyissa ki a hátsó kimeneti tálcát és
húzza ki a hosszabbítót.

Folytatás a következő oldalon.

1

2

3

4

background image

108 4. fejezet - Problémamegoldás

HU

5

Távolítsa el a hátsó kimeneti tálcát és
a hosszabbítást. Ehhez kissé hajlítsa
meg a közepét, engedje fel az 1. fület,
majd a 2. fület.

6

Nyissa ki a beégetőművet a kék
beégetőmű karok elforgatásával úgy,
hogy azok felfelé mutassanak.

7

Húzza ki a beégetőművet
a nyomtatóból. Hogy ki tudja húzni
a nyomtatóból a beégetőművet, tartsa
vissza a nyomtatót a beégetőmű húzása
közben. Ne a fekete műanyag fülnél
fogva húzza!

8

Távolítsa el az elakadt papírt.

VIGYÁZAT

Ne használjon éles tárgyat a papír
eltávolítására a beégetőműböl. Megsértheti
a beégetőművet.

Folytatás a következő oldalon.

5

6

7

8

1

2

background image

HU

Papírelakadás elhárítása 109

9

Helyezze vissza a beégetőművet,
először a bal oldalát. Győződjön meg
róla, hogy a beégetőművet stabilan
a nyomtatóba nyomta.

10 Zárja a helyére a beégetőművet a karok

vízszintes irányba forgatásával.

11 Helyezze vissza a hátsó kimeneti tálcát,

a bal oldalát először.

12 Dugja vissza a tápvezetéket

a nyomtatóba.

13 Helyezze vissza a 2. tálca porvédőjét

vagy az opcionális duplex egységet.

14 Kapcsolja be a nyomtatót.

15 Ha a papírelakadás üzenet nem szűnik

meg, akkor még mindig maradt papír
a nyomtatóban. Keresse a papírt egy
másik helyen (lásd “Papírelakadási
helyek” 97. oldalon).

Megjegyzés

Tekintettel arra, hogy kikapcsolta
a nyomtatót, a nyomtatási feladatot ismét el
kell küldenie.

9

10

11

background image

110 4. fejezet - Problémamegoldás

HU