HP LaserJet 4100 Printer series - Papírelakadás elhárítása akimeneti területeken

background image

Papírelakadás elhárítása
a kimeneti területeken

Megjegyzés

Ha a papír nagyja még mindig a nyomtató
belsejében van, akkor legjobb, ha a felső
fedőlapon keresztül próbálja meg eltávolítani.
Lásd “A felső fedél és a tonerkazetta
helyének megtisztítása” 98. oldalon.

1

Nyissa ki a hátsó kimeneti tálcát.

2

Fogja meg a papír mindkét szélét és
óvatosan húzza ki a papírt
a nyomtatóból. (A papíron kiszóródott
toner lehet. Vigyázzon, ne öntse magára
vagy a nyomtatóba.)

Megjegyzés

Ha nehéz a papírt eltávolítani, próbálja meg
a felső fedőlapot teljesen kinyitni, hogy
a papírra nehezedő nyomást csökkentse.

Ha elszakadt vagy még mindig nem tudja
megmozdítani a papírt, akkor nézze meg
a(z) “Papírelakadás elhárítása a beégetőmű
területén” 107. oldalon.

3

Csukja be a hátsó kimeneti nyílást.

4

Nyissa ki és csukja be a felső fedőlapot
a papírelakadás üzenet törlésére.

5

Ha a papírelakadás üzenet nem szűnik
meg, akkor még mindig maradt papír
a nyomtatóban. Keresse a papírt egy
másik helyen (lásd “Papírelakadási
helyek” 97. oldalon).

1

2

3

4

background image

HU

Papírelakadás elhárítása 107