HP LaserJet 4100 Printer series - Hewlett-Packard korlátozott garancialevél

background image

Hewlett-Packard korlátozott garancialevél

1. A HP garanciát vállal a HP hardver, tartozékok és kellékek gyártási és anyaghibáira

a vásárlás időpontjától számított, fent jelzett időtartamra. Ha a HP ilyen jellegű
meghibásodásról kap értesítést a garanciális időn belül, saját belátása szerint kijavítja
vagy kicseréli a hibás terméket. A cseretermék lehet új vagy teljesítményét tekintve
az újhoz hasonló termék.

2

A HP garantálja, hogy a fentiekben jelzett időtartamon belül megfelelő telepítés és
használat esetén a szoftver a programozott utasításokat végrehajtja anyag-vagy gyártási
hibák nélkül. Ha a HP ilyen jellegű meghibásodásról kap értesítést a garanciális időn
belül, akkor kicseréli azokat a szoftverelemeket, amelyek ilyen jellegű hibák miatt nem
hajtják végre a programozott utasításokat.

3

A HP nem garantálja, hogy a HP termékek működése hibáktól és megszakításoktól
mentes lesz. Ha a HP méltányos időn belül nem tudná megjavítani vagy kicserélni az
általa szavatolt, hibásnak bizonyult terméket, a termék vételárát vissza fogja téríteni
a vásárlónak azután, hogy a vásárló a hibás terméket visszajuttatta a HP-nek.

4

A HP termékek tartalmazhatnak olyan felújított alkatrészeket, melyek teljesítménye
az újakéval egyenértékű vagy korábban csak alkalmilag voltak használva.

5

A garancia nem vonatkozik az (a) nem megfelelő vagy hiányos karbantartásból vagy
kalibrációból, (b) a nem HP által szállított szoftver, interfész, alkatrészek vagy tartozékok
hibájából, (c) engedély nélküli módosításból vagy nem rendeltetésszerű használatból,
(d) a terméknek a megadott környezeti specifikációktól eltérő használatából vagy (e) az
üzemelési hely nem megfelelő előkészítéséből vagy karbantartásából származó károkra.

6

A HELYI JOG ÁLTAL LEHETŐVÉ TETT MÉRTÉKIG A FENTI GARANCIÁK
KIZÁRÓLAGOSAK ÉS SEMMILYEN EGYÉB, AKÁR ÍROTT, AKÁR ÍRATLAN GARANCIA
NEM ÁLL FENN ÉS A HP KIFEJEZETTEN KIZÁR BÁRMINEMŰ, AZ ELADHATÓSÁGRA,
KIELÉGÍTŐ MINŐSÉGRE VAGY EGY ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA
VONATKOZÓ MAGÁBA FOGLALT GARANCIÁT. Egyes országokban, államokban és
tartományokban a helyi törvények nem engedik meg a beleértett garancia időtartamára
vonatkozó korlátozásokat, ezért előfordulhat, hogy a fenti korlátozás nem vonatkozik
Önre. E garancia specifikus jogokat biztosít az Ön számára, amelyek mellé az adott
országtól, államtól vagy tartománytól függően további jogok járulhatnak.

HP TERMÉK

A GARANCIA IDŐTARTAMA

HP LaserJet 4100, 4100N,
4100TN, 4100DTN

1 év, juttassa vissza a HP-hoz vagy
egy felhatalmazott kereskedőhöz

background image

168 5. fejezet - Szerviz és támogatás

HU

7

AMENNYIBEN A HELYI TÖRVÉNYEK MÁSKÉNT NEM RENDELKEZNEK, A FENTI
GARANCIA AZ EGYETLEN ÉS KIZÁRÓLAGOS ÉRVÉNYŰ JOGORVOSLAT, AMELLYEL
A VÁSÁRLÓ ÉLHET. A FENTI GARANCIANYILATKOZATBAN KIFEJEZETT
FELELŐSSÉGET KIVÉVE A HP ÉS SZÁLLÍTÓI NEM VÁLLALNAK SEMMILYEN
FELELŐSSÉGET AZ ADATVESZTÉSBŐL EREDŐ, KÖZVETLEN, KÜLÖNLEGES,
VÉLETLENSZERŰ VAGY KÖVETKEZMÉNYES (BELEÉRTVE A HASZON
ELMARADÁSÁBÓL VAGY AZ ADATVESZTÉSBŐL EREDŐ KÁROKAT) VAGY BÁRMELY
MÁS KÁRÉRT, SEM SZERZŐDÉS, MAGÁNVÉTEK VAGY BÁRMILYEN MÁS
JOGALAPRA VALÓ HIVATKOZÁSSAL. Egyes országokban, államokban vagy
tartományokban a helyi törvények nem engedik meg a véletlenszerű vagy
következményes károk korlátozását vagy kizárását, ez esetben a fenti
felelősségkorlátozások és kizárások Önre nem vonatkoznak.

EBBEN A GARANCIALEVÉLBEN FOGLALT FELTÉTELEK A HELYI TÖRVÉNYEK ÁLTAL
MEGENGEDETT MÉRTÉKBEN NEM ZÁRJÁK KI, NEM KORLÁTOZZÁK ÉS NEM
MÓDOSÍTJÁK, HANEM KIEGÉSZÍTIK A VÁSÁRLÓT MEGILLETŐ KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰ
TÖRVÉNYES JOGOKAT.

background image

HU

A tonerkazetta élettartamára vonatkozó korlátozott garancia 169