HP LaserJet 4100 Printer series - H

background image

H

hálózat

HP Web JetAdmin szoftver a

következőhöz 41

zóna hozzárendelésse 40

hálózat felügyeleti szoftver a

nyomtató CD-n 33

hálózati feszültség 201
hálózati kapacitás 201
hálózati lapok (beágyazott web

kiszolgáló) 254

hálózatok

hibakeresés a Macintoshban 143
HP Web JetAdmin 33
paraméterek konfigurálása 225
szoftver 33
szoftver a következőhöz 41

halvány nyomtatás

nyomtatási probléma 130

hardver

csomagolás 165
garancia 167, 246
hiányosság 167
szállítás 165
visszaküldés 165

használati jelentés 154
használati oldal

megtekintés a beágyazott web

kiszolgálóból 253

nyomtatás a kezelőpanelről 208

használt tálcák sorrendje 68
hatálytalanítás, nyomtató beállításoké 36
hátsó kimeneti tácla

helye 19

hátsó kimeneti tálca

használata 45
használata a duplex egységgel 50
helye 20
papírelakadások elhárítása 106

háttérfény, kikapcsolása 219
helyenkénti lap nyomatok 130
helyigény 200
helytelenek a betűkészletek 144
helytelenül behúzódó lapok 141
hengerek, cseréje 93
hibák ismétlődnek probléma 133
hibák. sd hibakeresés
hibakeresés

folyamatábra 137
HP Fast InfraRed Receiver (gyors

infravörös érzékelő) 148

background image

262 Tárgymutató

HU

HP JetDirect nyomtatószerver

kommunikáció 150

információs oldalak használata 151
ismételt papírelakadások 110
kezelőpanel üzenetek 111
nyomtatás minőségi problémák 128
nyomtatási minőség problémái 192
papírelakadások 96
technikák összefoglalása 95

hibalap PS-hez 221
hibanapló. Lásd eseményjegyzék
hibaüzenetek. sd üzenetek
hőmérséklet

maximum nyomtató 193
működés 202

honlapok

a felhasznált anyagok biztonságosságára

vonatkozó adatlap (MSDS) 246

Adobe Acrobat Reader 12
alkatrész azonosítás és árak 160
HP JetSend 38
HP Planet Partners program 245
HP SupportPacks 161
HP Web JetAdmin 41
kapcsolódás a beágyazott web

kiszolgálóval 254

kellékek 245
nyomtatószoftver 157
támogatott befogadó rendszerek 41

honlapok (beágyazott web kiszolgáló) 253
hordozható dokumentum formátumú (PDF)

dokumentumok

használata 9
ikonok 9
információ megtalálása 10
megtekintés 10
nagyítás növelése és csökkentése 10
navigálás 9
nyomtatás 11
szavak keresése 11
tallózás miniképekkel 11

hordozó. Lásd előnyomtatott/előlyukasztott

papír; speciális papír; fóliák

hordozó. Lásd kártya csomag; felhasználói

papírméret; borítékok; HP LaserJet
papír; tárgymutató kártyák; címkék;
fejléces papír; papír;

hozzáadás

memória 229
nyomtatómeghajtók 33

hozzáférés megtagadva, menük zárolva

üzenet 32, 112

HP csalásokkal foglalkozó forróvonal 161
HP Fast InfraRed Receiver Felhasználói

kézikönyv 14

HP felhatalmazott viszonteladók 160

HP JetAdmin szoftver

használata a típus és méret beállítások

beállításához 71

HP JetDirect nyomtatószerver

illusztráció 21
kártyák megrendelése 22
kommunikáció a 150
telepítés 233

HP JetDirect nyomtatószerver

adminisztrátori kézikönyv 13

HP JetDirect nyomtatószerver kártya

hálózati paraméterek konfigurálása 225
konfigurálás beágyazott

web kiszolgálóval 254

HP JetSend

honlap 38
leírás 38
telepítés 38

HP LaserJet nyomtatási rendszer 34
HP LaserJet papír 22
HP LaserJet segédprogram

leírás 40
nyomtató CD-n 33

HP Maintenance Agreement (karbantartási

egyezmény) 165

HP Planet Partners program

honlap 245
leírás 245

HP Resource Manager (HP erőforrás kezelő)

elérhetőség Macintosh számára 37
leírás 37
telepítés helye 33

HP Support Assistant 160
HP SupportPacks (HP támogató csomagok)

161, 246

HP Szoftver licenc feltételek 170
HP UltraPrecise toner 16
HP Web JetAdmin 33

felhasználás a tonerszint

ellenőrzéséhez 86

használat a riasztások konfigurálásához 94
honlap 41
telepítés 41

HP-GL/2 parancsok 235
HP-UX nyomtató szoftver 41
hullámos papír probléma 135
hüvelyk, egyedi papírméretek beállítása 214