HP LaserJet 4100 Printer series - M

background image

M

Macintosh

alternatív PPD választása 145
hibakeresési folyamatábra 143
HP erőforrás kezelő elérhetősége 37
HP LaserJet segédprogram 40
nyomtatás az infravörössel 80
nyomtató átnevezése 145
nyomtatómeghajtók 37, 40
PPD-k 35, 40, 145
szoftver 40
szoftver a nyomtató CD-n 33

magánjellegű feladat

jóváhagyás 76
meghatározás 76
nyomtatás 76
törlés 77

margók

borítékok 55, 198
egyedi méretű papír 63

mátrix a kompatibilitáshoz 203

background image

266 Tárgymutató

HU

maximum

nyomtató hőmérséklet 193
papírméret 189

megelőző jellegű karbantartás 93
megfelelő nyomtatómeghajtó kiválasztása 37
Megfelelőségi nyilatkozat (DOC)

Kanadai 248
U.S.A. 247

meghatározás

1. tálca működése 69
tálcák használata a nyomtatáshoz 68

megőrzött feladatok

nyomtatás 207
törlés 207

megrendelés

tartozékok és kellékek 21

megrendelése

kellékek a beágyazott web kiszolgálón

keresztül 254

megtekintés

online felhasználói kézikönyv 10
PDF (hordozható dokumentum formátum)

dokumentumok 10

megtöltés

1. tálca 46
2., 3., 4. tálca 47
borítékadagoló 59
borítékok a borítékadagolóban 57
borítékok az 1. tálcán 56

megváltoztatás

kezelőpanel üzenetek 40
nyomtatás felbontása 217
nyomtatási beállítások a beágyazott web

kiszolgálóval 251

nyomtató beállítások 40
nyomtató nyelve 221
nyomtatómeghajtó beállítások 36

memória

beállítások kezelése 232
bővítés 229
bővítése 229
DIMM illusztráció 21
DIMM-ek telepítése 230
EIO kártyák / tömeges tárolók

telepítése 233

hány van telepítve 229
inicializálás 37
kevés üzenet 115
leírás 229
megtelt üzenet 115
megváltozott beállítások üzenet 115
nem elegendő 120
összetett grafika nyomtatásához 229
specifikációk 202
telepítés ellenőrzése 232
telepítési helye 19

Memória alaphelyzetbe állítása 223
memória bővítése 229
mentés

beállítások a kezelőpanelon 30
belső nyomtató erőforrások 232
toner 218

menü fa. Lásd menü térkép
Menü gomb 30
menük zárolva üzenet 112
menük. Lásd kezelőpanel menük
menütérkép

helye a kezelőpanel menüben 208
nyomtatás 32, 151

méretek 189

alapértelmezett képméret beállítása

papírhoz 213

beállítás a borítékokhoz 210
beállítás a papír hosszú éléhez 214
beállítás az 1. tálcához 210
beállítás az egyedi papír rövid éléhez 214
beállítás az egyedi papír rövid és hosszú

éléhez 214

lapok átméretezése 66
nyomtatás a következővel 70
nyomtató 200
támogatott a 2., 3., 4. tálcákban lévő

papírhoz 190

támogatott a borítékadagolóban lévő

borítékokhoz 191

támogatott a borítékadagolóban lévő

papírhoz 191

támogatott a duplex egységben lévő

papírhoz 191

támogatott a duplex egységhez 191
támogatott az 1. tálcában lévő

papírhoz 189

merevlemez mint tartozék

megrendelése 22
telepítés 233

merevlemez tartozék

illusztráció 21

mértékegység beállítása 214
mértékegység, egység beállítása a

következőhöz 214

Microsoft Windows

hálózati szoftver 33
konfigurációs meghajtók 36
nyomtatás az infravörössel 80
nyomtató betűkészletek 16
nyomtatómeghajtók 35
szoftver elérhető a nyomtató CD-n 33

Microsoft Word DOS-hoz, váltókarakterek

megadása 237

milliméter, beállítás egyedi

papírmérethez 214

background image

HU

Tárgymutató 267

miniképek, használata tallózáshoz az online

felhasználói kézikönyvben 11

minimális papírméret 189
mozgás az online felhasználói

kézikönyvben 9

MS-DOS. sd DOS
MSDS (a felhasznált anyagok

biztonságosságára vonatkozó
adatlap) 246

műanyag, újrafeldolgozás 245
működési hőmérséklet 202