HP LaserJet 4100 Printer series - N

background image

N

nagyítás az oldal megtekintéséhez 10
navigáció az online felhasználói

kézikönyvben 9

nehéz papír

égetőmű üzemmód 212
nyomtatás 45, 63
specifikációk 198

NetWare

beállítás 225
hálózatok 36
paraméterek konfigurálása 41

n-fel nyomtatás 67
Novell NetWare

beállítás 225
hálózatok 36
paraméterek konfigurálása 41

nyelv lap (beágyazott web kiszolgáló) 254
nyelvek

beállítás a nyomtatóhoz 221
hibás a kezelőpanelon 137
nem érhető el a nyomtató számára 116
nem jó van kijelezve 137
nyomtató jellemzői 16
nyomtató választási parancsok 240
nyomtató váltás 37
nyomtatónyelv alapértékének

beállítása 221

opciók az ügyfélszolgálathoz 163
telepített jóváhagyása a nyomtatóhoz 153

nyomok a lapon probléma 136
nyomtatás

betűkészlet lista 156
borítékok 55
borítékok az 1. tálcából 56, 197
címkék 61
eltérő első lap 67
fájl könyvtár 208
felszerelés állapot lap 154
fenntartott feladat 74
füzetek 66
használati oldal 208
infravörös érzékelővel 80
IP-hez 40

írásvetítő fóliák 62
kezelőpanel menütérkép 32
kicsi vagy keskeny papír 53
konfigurációs oldal 152
megáll a közepén 140
megőrzött feladatok 78, 207
menütérkép 32, 151
nehéz papír 63, 198
online felhasználói kézikönyv 11
papír adagolása kézzel 71
papír típussal és mérettel 70
papírút teszt 209
sebesség 202, 217
több oldal egy lapon 67
vízjelek 66

Nyomtatás a háttérben (Macintosh) 144
nyomtatás felbontása 217
nyomtatás folytatása 30
nyomtatás hossza a lapon 214
Nyomtatás menü 213
nyomtatás minőségi problémák jelei 128
nyomtatása

gyors feladatok 72

nyomtatási feladat

törlése 30

nyomtatási feladatok

gyorsmásolás 72
helytelenül van formázva 141
időtúllépés konfigurálása a

visszatartott 221

infravörös 81
jóváhagyása magánjellegű 76
kezelés 72
lektorálás és fenntartás 74
megáll a nyomtatás közepén 140
meghatározása magánjellegű 76
megőrzés 72
nem fognak kinyomtatódni 139
nem úgy nyomtatódik, ahogy azt várta 140
nyomtatás magánjellegűé 76
nyomtatás megőrzött 78
törlés magánjellegű 77
törlés megőrzött 79
törlése fenntartotté 75

nyomtatási feledat törlése

a kezelőpanelről 30
beágyazott web kiszolgálóval 251

Nyomtatási minőség menü 217
nyomtatási minőség problémái

javítás 128
jelei, okai és megoldása 192

nyomtatási sebesség 202, 217
nyomtatási sűrűség/pontméret

információ 156

background image

268 Tárgymutató

HU

nyomtató

aktuális beállítások 151
alaphelyzetbe állítás 223
átnevezés Macintoshnál 145
beállítások konfigurálása a beágyazott web

kiszolgálóval 253

beállítások mentése 66
behúzza a rossz tálcából 142
belső erőforrások kezelése 232
elnevezés 40
esemény értesítő beállítása 253
helyre vonatkozó követelmények 200
információ szerzés a beágyazott web

kiszolgálóval 251

jellemzők és előnyök 16
jelszó 40
karbantartás 93
kellékek megrendelése 22
kezelés és hibakeresés távolról 41
kezelése hálózaton keresztül 41
kezelőpanel beállítások hatálytalanítása 36
kezelőpanel leírás és illusztráció 29
kompatibilitási mátrix 203
konfigurációk 18
maximum hőmérséklet 193
memória és bővítés 229
méretek 200
működési hőmérséklet 202
nyomtató online vagy offline állapotba

hozása 30

online súgó 31
relatív 202
részei és helyük 19
specifikációk 200
súgó szoftver 37
súly 201
szoftver elérhető a CD-n 33
támogatott operációs rendszerek 35
tisztítása 88
üzembe helyezés 13

nyomtató alaphelyzetbe állítása 223
nyomtató állapotlap (beágyazott web

kiszolgáló) 253

nyomtató áteresztőképessége 16
nyomtató átnevezése Macintosh esetén 145
nyomtató előnyei 16
nyomtató fizikai méretei 200
nyomtató jellemzői 16
nyomtató karbantartási üzenet

megjelenítése 93

nyomtató karbantartó felszerelés

használata 93
megrendelése 22

nyomtató kazetták. Lásd tonerkazetták
nyomtató kinyomtatott lapjainak száma 153
nyomtató modellszáma 20

Nyomtató összehordási hiba oldal 126
nyomtató sorozatszáma

helye 20

nyomtató számai, sorozat és modell 20
nyomtató üzembe helyezése 13
nyomtatómeghajtók

a megfelelő választása 37
Apple LaserWriter 40
Apple LaserWriter 8 37
beállítások kontra szoftver program 32
duplex egység konfigurálása 50
együtt szállítva a nyomtatóval 35
elérhető a nyomtató CD-n 33
hibakeresés a Macintoshban 143
honlap 157
infravörös 80
konfigurálás 36
leírás 35
Macintosh 40
Microsoft Windows 36
online súgó 14
OS/2 35
PCL 5e 37
PCL 6 37
PS 37
súgó szoftver 37

nyomtatómeghajtók. sd

nyomtatómeghajtók

nyomtatónyelv, beállítás a nyomtatóhoz 221
Nyomtatónyelvek beállítása 221
nyomtatónyelvek, alapérték kiválasztása 221
nyomtatónyelv-váltás 37, 221
nyomtatóparancsok

betűkészlet választás 241
kurzor pozícionálás 240
leírás 235
nyelvválasztás 240
PCL 235, 239
programozási tanácsok 240
szintaxis 236

nyomtatószerverekkel, kommunikáció a HP

JetDirect-tel 150

nyomtatószoftver

elérhető a nyomtató CD-n 33
honlap 157