HP LaserJet 4100 Printer series - T

background image

T

tájolás

címkelapok 61
duplex használatához 51
írásvetítő fóliák 62
különleges papír 54

tájolás beállítása 214
takarékosság

áram 219, 244
papír 244
toner 244

tálcák

elakadások elhárítása 102
helye 19
konfigurációs információ szerzés a

beágyazott web kiszolgálóval 251

megrendelése 22

tálcasorrend megértése 68
tallózás miniképekkel az online felhasználói

kézikönyvben 11

tárolás

borítékok 198
nyomtatási feladatok 78
tonerkazetták 85

tartozékok

közvetlen rendelés 160
lista és illusztráció 21
megrendelése 22
telepítés ellenőrzése 152

tartozékok kézikönyve 14
távoli nyomtató kezelés és hibakeresés 41

TCP/IP beállítás 225
TCP/IP protokoll, beállítása 226
technikai támogatás. Lásd felhasználó

támogatás

telepítés

EIO kártyák 233
HP JetDirect nyomtatószerverrel ellátott

hálózatokhoz csatlakoztatott
nyomtatók 41

HP JetSend 38
HP Resource Manager (HP erőforrás

kezelő) 37

HP Web JetAdmin 41
memória (DIMMek) 230
nyomtatómeghajtók 35
szoftver 33
tömeges tároló eszközök 233
UNIX nyomtató szoftver 41

telepített nyomtatónyelvek és opciók, a

konfigurációs oldalon jelezve 153

testreszabás

Lásd konfigurálást is

Testreszabási segédprogram 36
Tétel gomb 30
típus beállítás, nyomtatás a következővel 70
tisztítása

beégetőmű automatikusan 92
beégetőmű kézzel 91
nyomtató 88
papírút 91
toner a ruhából 89

tisztítólap 91

beállítás automatikus futtatáshoz 218
beállítás kézi futtatáshoz 218

Tisztítólap felhasználás beállítás 218
Tisztítólap létrehozása beállítás 218
több-célú papír, megrendelése 22
többcélú tálca. sd az 1. tálca
Token Rings kártyák, konfigurálás 226
tömeges tároló eszközök

fájl könyvtár nyomtatása 208
telepítés 233

toner

beégetőmű üzemmód a lehető legjobb

beégetéshez 212

elkenődési probléma 132
hibakeresés 192
HP UltraPrecise 16
marad a nyomtatóban a papírelakadás

után 97

nem HP érzékelve 116
sűrűség 218
szétoszlatás a kazettában 86
szint ellenőrzése 85
szóródási probléma 133
takarékosság 244

background image

HU

Tárgymutató 273

tisztítás ruhából 89, 98

toner szétoszlatása a kazettában 86
tonerkazetta megközelítése 20
tonerkazetták

élettartama 85
felrázás 86
forróvonal a csalások jelentésére 161
garancia 169
használati jelentés nyomtatása 154
hátrányai a nem HP 84
helye 20
hitelesítés 84
jellemzői 16
kellékekkel kapcsolatos információk

elérhetőek az eredeti HP-val 84

kevés vagy kifogyott toner beállítás

konfigurálása 219

material safety data sheet - a felhasznált

anyagok biztonságosságára vonatkozó
adatlap (MSDS) 246

megengedett tárolási idő 85
megrendelése 22
papírelakadások elhárítása 98
tárolás 85
telepítés 14
tonerszint ellenőrzése 85
újrahasznosítása 245

tonerkazetták felrázása 86
tonerkazetták megengedett tárolási ideje 85
Tonersűrűség beállítása 218
tonerszemcsék a lapon probléma 130
törlés

gyorsmásolás 73
gyorsmásolási feladat 206
magánjellegű feladat 77
megőrzött nyomtatási feladatok 79
személyes jellegű/megőrzött

feladatok 207

törölhető figyelmeztetések beállítása 220
törölhető üzenetek beállítás 111
további illesztőprogramok beszerzése 33
továbbító hengerek, cseréje 93
traktor nyomok a lapon probléma 136
TrueType betűkészletek 37