HP LaserJet 4100 Printer series - Utskriftskvalitetsmeny

background image

Utskriftskvalitetsmeny

Noen funksjoner på denne menyen får du tilgang til fra et program
eller fra skriverdriveren (hvis du har installert den riktige driveren).
Innstillinger i skriverdriveren og programmet overstyrer innstillinger fra
kontrollpanelet. Hvis du vil vite mer, kan du se “Bruke funksjoner i
skriverdriveren” på side 65.

Utskriftskvalitetsmeny

Funksjon

Verdier

Beskrivelse

OPPLØSNING=

FASTRES 1200

300

600

FASTRES 1200

PRORES 1200

Velg oppløsningen fra verdiene nedenfor. Alle
verdier gir full skriverhastighet (24 spm).

300

: Gir kladdekvalitet og kan brukes for

kompatibilitet med skrivere i HP LaserJet III-
serien.

600

: Gir utskrifter med høy kvalitet og kan

brukes for kompabilitet med skrivere i
HP LaserJet 4-serien.

FASTRES 1200

: Gir 1200 ppt-utskrifter raskt og

med høy kvalitet for tekst og grafikk.

PRORES 1200

: Gir 1200 ppt-utskrifter med

beste kvalitet for grafikk.

Merk

Det er best å endre oppløsningen i
skriverdriveren eller programmet. (Innstillinger
i programmet og skriverdriveren overstyrer
innstillinger fra skriverens kontrollpanel.)

RET=NORMAL

AV

LYS

NORMAL

MØRK

Bruk skriverens innstilling for Resolution
Enhancement-teknologi (REt) til å produsere
utskrifter med jevne vinkler, kurver og kanter.
REt har ingen innvirkning på utskriftskvaliteten
når utskriftsoppløsningen er innstilt på
ProRes 1200. Alle andre utskriftsoppløsninger,
inkludert FastRes 1200, drar nytte av REt.

Merk

Det er best å endre REt-innstillingen i
skriverdriveren eller programmet. (Innstillinger
i programmet og skriverdriveren overstyrer
innstillinger fra skriverens kontrollpanel.)

background image

NO

Utskriftskvalitetsmeny 221

ECONOMODE=AV

AV

Slå EconoMode på (for å spare toner) eller av
(for høy kvalitet).
EconoMode produserer utskrift med
kladdekvalitet ved å redusere tonermengden
på utskriften.

Forsiktig

HP anbefaler ikke at EconoMode er på
bestandig. (Hvis EconoMode brukes
bestandig, er det mulig at tonerinnholdet vil
vare lenger enn de mekaniske komponentene
i tonerkassetten.)

Merk

Det er best å slå EconoMode på eller av i
skriverdriveren eller programmet. (Innstillinger
i programmet og skriverdriveren overstyrer
innstillinger fra skriverens kontrollpanel.)

TONERTETTHET=3

1

2

3

4

5

Utskriften kan gjøres lysere eller mørkere ved
å endre innstillingen for tonertetthet.
Innstillingene varierer fra 1 (lys) til 5 (mørk),
men standardinnstillingen på 3 gir vanligvis
best resultater.
Bruk en lavere innstilling for tonertetthet for å
spare toner.

Merk

Det er best å endre tonertettheten i
skriverdriveren eller programmet. (Innstillinger
i programmet og skriverdriveren overstyrer
innstillinger fra skriverens kontrollpanel.)

AUTO-

RENSESIDE=AV

AV

Slå funksjonen for automatisk renseside av
eller på (for å rense varmeelementet)
Standard hyppighet er for hver 2000. side
Alternativene er 1000, 2000, 5000, 10.000 og
20.000 sider.
Hvis du vil vite mer, kan du se “Kjøre rensearket
automatisk” på side 92.

LAG RENSEARK

Ingen valgbar
verdi.

Trykk på

V

ELG

for å skrive ut et renseark

manuelt (for å fjerne overflødig toner fra
varmeelementet). Følg instruksjonene på
rensearket.
Hvis du vil vite mer, kan du se “Kjøre rensearket
manuelt” på side 91.

BEHANDLE RENSEARK

Ingen valgbar
verdi.

Denne funksjonen vises bare etter at det er
generert et renseark (som beskrevet ovenfor).
Trykk på

V

ELG

for å behandle rensearket.

Utskriftskvalitetsmeny (forts.)

Funksjon

Verdier

Beskrivelse

background image

222

Tillegg B - Kontrollpanelmenyer

NO