HP LaserJet 4100 Printer series - Kontrollere skriverkonfigurasjonen

background image

Kontrollere skriverkonfigurasjonen

Fra skriverens kontrollpanel kan du skrive ut sider som viser detaljer
om skriveren og gjeldende konfigurasjon. Følgende informasjonssider
er beskrevet her:

Menyoversikt

Konfigurasjonsside

Statusside for utskriftsrekvisita (inkluderer informasjon om bruk
av tonerkassetten)

PCL- eller PS-skriftliste

En fullstendig liste over skriverens informasjonssider finner du på
Informasjon-menyen på skriverens kontrollpanel (“Informasjonsmeny”
på side 210).

Sørg for å ha disse sidene for hånden med tanke på feilsøking. De er
også nyttige når du er i kontakt med HPs kundestøtte.