HP LaserJet 4100 Printer series - Grå bakgrunn

background image

Grå bakgrunn

1

Ikke bruk papir som allerede er kjørt gjennom skriveren.

2

Skriv ut noen sider til for å se om problemet løser seg selv.

3

Vend papirbunken i skuffen. Prøv også å snu papiret 180

°

.

4

Bruk Utskriftskvalitet-menyen på skriverens kontrollpanel til å
redusere innstillingen for tonertetthet (se beskrivelsen av

TONERTETTHET

under “Utskriftskvalitetsmeny” på side 220).

5

Kontroller at kravene til skriverens miljø er oppfylt (se “Generelle
spesifikasjoner” på side 204).

6

Skift tonerkassetten.