HP LaserJet 4100 Printer series - Løs toner

background image

Løs toner

Løs toner er i denne sammenhengen definert som toner som kan gnis
av siden.

1

Hvis papiret er tungt eller grovt, kan du prøve å bruke en høy
varmeelementmodus slik at toneren smelter helt inn i papiret.
Bruk

KONFIG VARMEEL. MODUSMENY

på Papirhåndtering-menyen

på skriverens kontrollpanel. Du finner informasjon om hvordan du
gjør dette, under “Papirhåndtering-meny” på side 212.

2

Hvis du har oppdaget at den ene siden av papiret er grovere enn
den andre, kan du prøve å skrive ut på den siden som er minst
grov.

3

Kontroller at kravene til skriverens miljø er oppfylt
(se “Skriverspesifikasjoner” på side 202).

4

Kontroller at papirtypen og -kvaliteten oppfyller HPs
spesifikasjoner (se “Papirspesifikasjoner” på side 190).

5

Det kan være tid for vedlikehold. Kontroller dette ved å skrive ut
en kopi av statussiden for utskriftsrekvisita (se “Statusside for
utskriftsrekvisita” på side 155). Hvis det er tid for vedlikehold, må
du bestille og installere vedlikeholdssettet for skriveren (se
“Utføre forebyggende vedlikehold” på side 93).