HP LaserJet 4100 Printer series - Retningslinjer for bruk av papir

background image

Retningslinjer for bruk av papir

For best mulige resultat, bør du bruke vanlig papir, 75 - 90 g/m

2

. Pass

på at papiret er av god kvalitet og uten kutt, hakk, rifter, flekker, løse
partikler, støv, skrukker, porer eller bøyde eller brettede kanter.

Hvis du er usikker på hvilken papirtype du legger i (bond eller
resirkulert), kan du finne ut dette ved å lese etiketten på papirpakken.

Noen papirtyper forårsaker problemer med utskriftskvaliteten,
fastkjøring eller skader på skriveren.

vanlig

ferdigtrykt

brevhodepapir

transparent

hullark

etiketter

bond

resirkulert

farget papir

kort

grovt

brukerdefinert (5 typer)

Symptom

Problem med papir

Løsning

Dårlig utskriftskvalitet eller
tonerfeste.

For fuktig, for grovt, for glatt
eller strukturert.
Frynsete kanter.
Feil papirtype.

Prøv en annen papirtype,
mellom 100 - 250 Sheffield,
4 - 6 % fuktighetsinnhold.

Bitutfall, fastkjøring,
krumming.

Lagret på feil måte.

Lagre papiret flatt i en
fuktighetssikker innpakning.

Økt grå bakgrunnsskygge.

For tungt.
For glatt.

Bruk en lettere papirtype.
Åpne den bakre utskuffen.
Bruk mindre glatt papir.

For mye krumming.
Problemer med mating.

For fuktig, feil fiberretning
eller kortfibret konstruksjon.

Åpne den bakre utskuffen.
Bruk langfibret papir.
Lagre papiret i et tørrere
miljø.

background image

NO

Papirspesifikasjoner 195

Merk

Bruk ikke brevhodepapir som er trykt med blekk som har lav

varmemotstand, for eksempel det som blir brukt i visse typer termografi.

Bruk ikke papir med opphevet brevhode.

Toneren festes til papiret ved hjelp av varme og trykk. Påse at farget

papir og forhåndstrykte skjemaer inneholder blekk som er kompatibelt

med temperaturen i skriveren, 230° C i 0,05 sekund.

Unngå å bruke papir som er ødelagt etter allerede å ha vært gjennom

en skriver eller kopimaskin. (Skriv ikke ut på begge sider av konvolutter,

transparenter eller etiketter).

background image

196

Tillegg A - Spesifikasjoner

NO

Vektekvivalenstabell for papir

Bruk denne tabellen til å bestemme tilnærmede ekvivalenspunkter i
forhold til andre vektspesifikasjoner enn vekten for Bond (USA). Hvis
du for eksempel skal bestemme ekvivalensen av papirvekten for
20 pund Bond (USA) i forhold til vekten på Cover (USA), finner du
vekten for Bond (i rad 3, andre kolonne) og leser langs raden til
vekten for Cover (i den fjerde kolonnen). Ekvivalensen er 28 pund.

Skyggelagte områder angir en standardvekt for denne kvaliteten.

Postkort

(USA),

a

tykkelse

(mm)

Bond

(USA),

vekt

(pund)

Text/

Book

(USA),

vekt

(pund)

Cover

(USA),

vekt

(pund)

Bristol

(USA),

vekt

(pund)

Index

(USA),

vekt

(pund)

USA

tag, vekt

(pund)

Metrisk

vekt

(g/m

2

)

16

41

22

27

33

37

60

17

43

24

29

35

39

64

20

50

b

28

34

42

46

75

21

54

30

36

44

49

80

24

60

b

33

41

50

55

90

27

68

37

45

55

61

100

28

70

b

39

49

58

65

105

29

74

41

50

61

68

110

32

80

b

44

55

67

74

120

36

90

50

62

75

83

135

0.18

39

100

55

67

82

91

148

40

101

55

68

83

92

150

0.20

43

110

60

74

90

100

163

45

115

63

77

94

104

170

0.23

47

119

65

80

97

108

176

51

128

70

86

105

117

190

53

134

74

90

110

122

199

54

137

75

93

113

125

203

58

146

80

98

120

133

216

background image

NO

Papirspesifikasjoner 197

65

165

90

111

135

150

244

66

169

92

114

138

154

250

67

171

94

115

140

155

253

70

178

98

120

146

162

264

72

183

100

123

150

166

271

a. Målene på postkort (USA) er anslagsvise. Skal bare brukes som referanse.
b. Kvaliteter for tekst og bok går til 51, 61, 71 og 81, men er standardisert til vekter

for tekst/bok på 50, 60, 70 og 80.

Postkort

(USA),

a

tykkelse

(mm)

Bond

(USA),

vekt

(pund)

Text/

Book

(USA),

vekt

(pund)

Cover

(USA),

vekt

(pund)

Bristol

(USA),

vekt

(pund)

Index

(USA),

vekt

(pund)

USA

tag, vekt

(pund)

Metrisk

vekt

(g/m

2

)

background image

198

Tillegg A - Spesifikasjoner

NO