Pomoc usługi HP LaserJet 4100 Printer series

background image

hp LaserJet 4100

instrukcja obsługi

background image
background image

Drukarki HP LaserJet 4100, 4100N,
4100TN i 4100DTN

Instrukcja obsługi

background image

Hewlett-Packard Company
11311 Chinden Boulevard
Boise, Idaho 83714 USA

© Copyright Hewlett-Packard
Company 2001

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Reprodukcja, adaptacja lub
tłumaczenie bez wcześniejszego
pisemnego zezwolenia jest
zabronione, z wyłączeniem
czynności dozwolonych przez
prawa autorskie.

Użytkownik opisanej w tej
instrukcji drukarki
Hewlett Packard posiada
licencję na:
(a) drukowanie kopii niniejszej
instrukcji dla własnego,
wewnętrznego lub firmowego
użytku, z wyłączeniem
sprzedaży, odsprzedaży lub innej
formy dystrybucji takich kopii;
(b) umieszczanie elektronicznej
kopii niniejszej instrukcji obsługi
na serwerze sieciowym,
zapewniającym dostęp tylko
wewnętrznym użytkownikom
opisanej w tej instrukcji drukarki
Hewlett Packard.

Wydanie pierwsze, luty 2001

Gwarancja

Informacje zawarte w niniejszym
dokumencie mogą ulec zmianie
bez uprzedzenia.

Firma Hewlett-Packard nie
udziela jakichkolwiek gwarancji
w związku z przedstawionymi
tutaj informacjami.
FIRMA HEWLETT-PACKARD
ZRZEKA SIĘ
ODPOWIEDZIALNOŚCI
ZWŁASZCZA ZA
DOROZUMIANE GWARANCJE
HANDLOWE ORAZ
GWARANCJE PRZYDATNOŚCI
PRODUKTU DO
OKREŚLONYCH
ZASTOSOWAŃ.

Firma Hewlett-Packard nie
ponosi również
odpowiedzialności za
bezpośrednie, pośrednie,
przypadkowe, wtórne lub
jakiekolwiek inne uszkodzenia
związane z dostarczeniem lub
korzystaniem z przedstawionych
tu informacji.

Znaki towarowe

Adobe oraz PostScript są
znakami towarowymi firmy Adobe
Systems Incorporated, które
mogą być zarejestrowane
w niektórych krajach.

Arial oraz Times New Roman są
zarejestrowanymi w USA znakami
towarowymi firmy Monotype
Corporation.

AutoCAD jest znakiem w USA
znakiem towarowym firmy
Autodesk, Inc.

E

NERGY

S

TAR

jest

zarejestrowanym w USA znakiem
serwisowym organizacji EPA
(USA).

HP-UX w wersji 10.20 i nowszych
oraz HP-UX w wersji 11.00
i nowszych na wszystkich
komputerach HP 9000 są
produktami Open Group UNIX.

Microsoft oraz MS-DOS są
zarejestrowanymi znakami
towarowymi firmy Microsoft
Corporation.

TrueType jest znakiem
towarowym firmy Apple
Computer, Inc. w USA.

UNIX jest zarejestrowanym
znakiem towarowym Open
Group.

background image

PO

Spis treści

3

Spis treści

Informacje dotyczące niniejszej instrukcji

Korzystanie z instrukcji elektronicznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Funkcje nawigacyjne w niniejszej instrukcji . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Funkcje programu Acrobat Reader . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Gdzie szukać informacji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Instalacja drukarki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Korzystanie z drukarki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

1 Podstawowe informacje o drukarce

Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Funkcje i zalety drukarki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Konfiguracje drukarki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Elementy drukarki i ich umiejscowienie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Akcesoria i materiały eksploatacyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Informacje dotyczące zamawiania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Pozycje i numery części . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Zamawianie w autoryzowanym punkcie usługowym HP . . . . . . . 22
Zamawianie bezpośrednio przez wbudowany

serwer internetowy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Zamawianie bezpośrednio z oprogramowania drukarki . . . . . . . . 23

Układ panelu sterowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

Panel sterowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Lampki panelu sterowania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Przyciski panelu sterowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Korzystanie z systemu pomocy podręcznej drukarki . . . . . . . . . . 31
Menu panelu sterowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

Oprogramowanie drukarki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

Oprogramowanie dostarczane wraz z drukarką . . . . . . . . . . . . . 34
Sterowniki drukarki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Oprogramowanie dla systemu Windows. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Oprogramowanie dla komputerów Macintosh . . . . . . . . . . . . . . 42
Oprogramowanie sieciowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

2 Prace drukarskie

Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Wybór tacy odbiorczej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

Kierowanie wydruku do górnej tacy odbiorczej. . . . . . . . . . . . . . 46
Kierowanie wydruku do tylnej tacy odbiorczej . . . . . . . . . . . . . . 47

Ładowanie podajnika 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

background image

4 Spis treści

PO

Ładowanie podajników 2, 3 i 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Drukowanie na obu stronach papieru (opcjonalny duplekser) . . . . . . 52

Zalecenia dotyczące drukowania na obu stronach papieru . . . . . 53
Ładowanie papieru wymagającego określonej orientacji . . . . . . . 54
Opcje układu strony przy drukowaniu na obu stronach . . . . . . . . 55

Drukowanie na specjalnym papierze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

Drukowanie na małym lub wąskim papierze . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Drukowanie na papierze firmowym, dziurkowanym lub

zadrukowanym (jednostronne) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

Drukowanie na kopertach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Drukowanie na nalepkach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Drukowanie na foliach przezroczystych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Drukowanie na kartach, nietypowym i grubym papierze . . . . . . . 66

Zaawansowane prace drukarskie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

Korzystanie z funkcji sterownika drukarki . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Dostosowanie kolejności użycia podajników . . . . . . . . . . . . . . . 71

Funkcje wstrzymania zadania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

Szybkie kopiowanie zlecenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Drukowanie próbnej kopii zlecenia i zapisywanie jej na dysku . . . 77
Drukowanie zlecenia prywatnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

Przechowywanie zlecenia druku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

Drukowanie przechowywanego zlecenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Usuwanie przechowywanego zlecenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

Drukowanie przy użyciu opcjonalnego urządzenia odbiorczego

na podczerwień . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Konfiguracja drukarki w systemie Windows 9x . . . . . . . . . . . . . . 83
Konfiguracja drukarki na komputerach Macintosh . . . . . . . . . . . 83
Drukowanie zadania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Przerywanie i wznawianie drukowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

3 Konserwacja drukarki

Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Obsługa kasety z tonerem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

Kasety z tonerem HP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Kasety z tonerem producentów innych niż HP . . . . . . . . . . . . . . 88
Sprawdzanie autentyczności kasety z tonerem . . . . . . . . . . . . . . 88
Przechowywanie kaset z tonerem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Spodziewana żywotność kasety z tonerem. . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Sprawdzanie poziomu tonera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Rozprowadzanie tonera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Niski poziom tonera i brak tonera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

Czyszczenie drukarki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

Zalecenia ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
Procedura czyszczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

background image

PO

Spis treści

5

Czyszczenie utrwalacza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

Ręczny tryb czyszczenia utrwalacza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Automatyczny tryb czyszczenia utrwalacza . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

Okresowa konserwacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Konfiguracja alarmów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

4 Rozwiązywanie problemów

Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Usuwanie zacięć papieru. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Miejsca zacięć papieru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
Usuwanie zacięć papieru w okolicach górnej pokrywy i kasety z

tonerem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102

Usuwanie zacięć papieru w opcjonalnym podajniku kopert . . . . 104
Usuwanie zacięć papieru w okolicach podajników wejściowych 106
Usuwanie zacięć papieru w opcjonalnym duplekserze . . . . . . . 108
Usuwanie zacięć papieru w okolicach tac odbiorczych . . . . . . . 110
Usuwanie zacięć papieru w okolicach utrwalacza . . . . . . . . . . . 111
Postępowanie w przypadku powtarzających się zacięć papieru . 114

Odczytywanie komunikatów o błędach. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
Komunikaty o błędach obsługi dyskowej wielu kopii . . . . . . . . . . . . 133
Rozwiązywanie problemów z jakością druku . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135

Jasny wydruk (na części strony) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
Jasny wydruk (na całej stronie) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
Plamki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
Ubytki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
Linie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
Szare tło . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
Rozmazanie tonera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
Sypki toner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
Powtarzające się usterki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
Powtarzający się obraz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
Zniekształcone znaki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
Krzywy wydruk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
Zawijanie lub falowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
Zmarszczki lub zagięcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
Pionowe białe linie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
Ślady rolek prowadzących . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
Białe punkty na czarnym tle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143

Identyfikowanie problemów z drukarką . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144

Diagram rozwiązywania problemów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
Diagram rozwiązywania problemów dla użytkowników

komputerów Macintosh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150

Rozwiązywanie problemów z opcjonalnym dyskiem twardym drukarki153
Rozwiązywanie problemów z PS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
Rozwiązywanie problemów z urządzeniem

HP Fast InfraRed Receiver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155

background image

6 Spis treści

PO

Komunikacja z opcjonalnym serwerem druku HP JetDirect . . . . . . . 157
Sprawdzanie konfiguracji drukarki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158

Mapa menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
Strona konfiguracji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
Strona stanu materiałów eksploatacyjnych . . . . . . . . . . . . . . . . 161
Lista czcionek PCL lub PS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163

5 Serwis i obsługa klientów

Serwis i obsługa klientów HP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165

Usługi on-line . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
Infolinia HP zgłaszania oszustw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169

Opcje obsługi klienta na świecie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170

Centrum obsługi klienta HP oraz serwis produktów

dla USA i Kanady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170

Języki europejskiego centrum HP obsługi klienta oraz

opcje dostępne w poszczególnych krajach . . . . . . . . . . . . 171

Numery obsługi klienta w poszczególnych krajach . . . . . . . . . . 172

Informacje gwarancyjne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
Zalecenia odnośnie pakowania drukarki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
Formularz informacyjny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
Oświadczenie Hewlett-Packard dotyczące gwarancji ograniczonej . 176
Ograniczona gwarancja na kasetę z tonerem . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
Licencja na oprogramowanie HP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
Biura sprzedaży i punkty serwisowe na świecie. . . . . . . . . . . . . . . . 181

Dodatek A Specyfikacje

Przegląd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
Specyfikacje papieru. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198

Obsługiwane formaty i gramatury papieru . . . . . . . . . . . . . . . . 199
Obsługiwane rodzaje papieru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202
Zalecenia dotyczące użytkowania papieru . . . . . . . . . . . . . . . . 202
Nalepki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206
Folie przezroczyste. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206
Koperty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207
Karton i ciężki papier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209

Specyfikacje drukarki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210

Wymiary fizyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210
Specyfikacja środowiska pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211

Tabela zgodności produktów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213

Dodatek B Menu panelu sterowania

Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217
Mapa menu panelu sterowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217
Menu szybkiego kopiowania zleceń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218
Menu zleceń prywatnych/przechowywanych . . . . . . . . . . . . . . . . . 219

background image

PO

Spis treści

7

Menu informacyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220
Menu obsługi papieru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222
Menu druku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226
Menu jakości druku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230
Menu konfiguracji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232
Menu I/O . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235
Menu zerowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236
Menu EIO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238

Dodatek C Pamięć drukarki i jej rozszerzanie

Przegląd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241
Instalowanie pamięci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242
Kontrola instalacji pamięci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244
Zapisywanie zasobów (zasoby trwałe) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244
Instalowanie kart EIO/pamięci masowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245

Dodatek D Polecenia drukarki

Przegląd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247
Składnia poleceń drukarki PCL 5e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248

Łączenie sekwencji ucieczki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249
Wpisywanie znaków ucieczki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249
Wybieranie czcionek PCL 5e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250
Często stosowane polecenia drukarki PCL 5e . . . . . . . . . . . . . 251

Dodatek E Informacje dotyczące przepisów

Oświadczenie o zgodności z normami FCC . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255
Program ochrony środowiska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256

Ochrona środowiska. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256
Informacje o bezpieczeństwie materiałów . . . . . . . . . . . . . . . . 258

Oświadczenia dotyczące bezpieczeństwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260

Laser safety statement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260
Canadian DOC regulations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260
EMI statement (Korea) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260
VCCI statement (Japan) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260
Laser statement for Finland. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261

Dodatek F Wbudowany serwer internetowy

Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263
Uzyskiwanie dostępu do wbudowanego serwera internetowego . . . 264
Strony wbudowanego serwera internetowego. . . . . . . . . . . . . . . . . 264

Strony główne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265
Strony konfiguracyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265
Strony sieciowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266

Skorowidz

background image

8 Spis treści

PO

background image

PO

Korzystanie z instrukcji elektronicznej

9