HP LaserJet 4100 Printer series - Ładowanie papieru wymagającego określonej orientacji

background image

Ładowanie papieru wymagającego określonej
orientacji

Niektóre rodzaje papieru wymagają określonej orientacji podczas druku
dwustronnego (na przykład papier firmowy, papier zadrukowany, papier ze
znakiem wodnym oraz papier dziurkowany). Drukarka w pierwszej
kolejności drukuje na drugiej stronie papieru. Umieść papier w podajnikach
w sposób przedstawiony na rysunkach.

W podajniku 1 umieść papier stroną do drukowania w dół i górną krawędzią
do siebie. We wszystkich pozostałych podajnikach umieść papier stroną do
drukowania w górę i górną krawędzią do drukarki.

Podajnik 1

Podajniki 2, 3 i 4

background image

PO

Drukowanie na obu stronach papieru (opcjonalny duplekser) 55