HP LaserJet 4100 Printer series - C

background image

C

cale, ustawienie dla nietypowych formatów

papieru

227

CD

z informacjami na temat produktów

168

ceny produktów

168

chlorofluorowęglany

256

ciemny wydruk, ustawienie

gęstości tonera

231

Customization Utility

37

czasy

dla wejścia/wyjścia

235

dla zatrzymania zleceń

234

czcionka Courier, ustawienie

229

czcionki

drukowanie listy

163

funkcje drukarki

16

informacje na temat

163

na dysku CD-ROM drukarki

34

nie obsługiwane

34

polecenia wyboru dla drukarki

253

programowe

163

rastrowe PCL

39

rozwiązywanie problemów, Macintosh

151

spacja o stałej szerokości

250

spacja proporcjonalna

250

sprawdzanie zainstalowanych

160

TrueType

39

ustawienie Courier

229

ustawienie numeru dla PCL

228

ustawienie rozstawu dla PCL

228

ustawienie wielkości czcionki PCL w

punktach

228

ustawienie źródła

227

wewnętrzne

163

wielkości w punktach

250

wybieranie PCL

250

zamawianie modułów DIMM

22

zestawy znaków

250

background image

268 Skorowidz

PO

czcionki o stałej szerokości znaków

250

czcionki o zmiennej szerokości znaków

250

czcionki programowe

163

czcionki programowe, ustawienie

227

czcionki rastrowe PCL

39

czcionki stałe

163

czcionki TrueType

39

czcionki wewnętrzne

163

części

po zakończeniu produkcji

258

części zamienne po zakończeniu

produkcji

258

częściowe zadrukowanie strony

137

częste zacięcia papieru, postępowanie

114

czyszczenie

automatyczne utrwalacza

96

drukarka

92

ręczne utrwalacza

95

ścieżka papieru

95

toner z ubrania

93