HP LaserJet 4100 Printer series - Strony k nfiguracyjne

background image

Strony konfiguracyjne

Strony konfiguracyjne pozwalają zmieniać ustawienia drukarki z poziomu
komputera. Można je zabezpieczyć hasłem. Przed każdą zmianą
konfiguracji drukarki należy skonsultować się z administratorem sieci.

Strona konfiguracji drukarki
Pozwala zmienić wszystkie ustawienia drukarki.

Strona alarmów
Umożliwia wskazanie adresata wiadomości poczty elektronicznej
wysyłanej w przypadku wystąpienia konkretnego zdarzenia.

Strona adresów poczty elektronicznej
Pozwala wprowadzić adresy poczty elektronicznej osób
powiadamianych w przypadku wystąpienia określonych zdarzeń
drukarki.

background image

266 Dodatek F - Wbudowany serwer internetowy

PO

Strona zamawiania materiałów eksploatacyjnych
Wyświetlane są tu informacje o stopniu zużycia różnych materiałów
eksploatacyjnych. Strona zawiera również odsyłacze do witryny
internetowej firmy HP umożliwiającej zamówienie materiałów
eksploatacyjnych.

Strona informacji kontaktowych
Wprowadza się tu nazwę i adres poczty elektronicznej osoby lub
instytucji, z którą użytkownik kontaktuje się w pierwszej kolejności
w sprawach związanych z drukarką. Zwykle jest to adres administratora
sieci.

Strona zabezpieczeń
Służy do konfigurowania hasła dostępu do wbudowanego serwera
internetowego. Hasło powinno być konfigurowane tylko przez
administratora sieci.

Strona odsyłaczy
Służy do wprowadzania adresów innych witryn internetowych. Są one
wyświetlane na pasku nawigacyjnym stron wbudowanego serwera
internetowego.

Strona ustawień odświeżania
Pozwala określić częstotliwość pobierania przez wbudowany serwer
internetowy informacji o stanie drukarki.

Strona wyboru języka
Pozwala wybrać język, w jakim wyświetlane są komunikaty
wbudowanego serwera internetowego.

Strona identyfikacji drukarki
Pozwala nadać drukarce nazwę dla celów zarządzania w sieci.
Przedstawia również adres IP oraz serwer drukarki.