HP LaserJet 4100 Printer series - Lodräta vita linjer

background image

Lodräta vita linjer

1

Skriv ut ett par sidor till för att se om felet löser sig själv.

2

Kontrollera att papperstypen och kvaliteten svarar mot HP-
specifikationerna (se “Pappersspecifikationer” på sidan 190).

3

Byt ut tonerkassetten.

background image

SW

Åtgärda fel på utskriftskvaliteten 137