HP LaserJet 4100 Printer series - Sidan sned

background image

Sidan sned

1

Skriv ut ett par sidor till för att se om felet löser sig själv.

2

Kontrollera att inga pappersrester sitter kvar i skrivaren.

3

Kontrollera att papperet är rätt placerat i facket, att alla
pappersledare är rätt inställda och att papperet ligger under
hörnhakarna (mer information finns i “Fylla på papper i fack 1” på
sidan 46 och “Fylla på papper i fack 2, 3 och 4” på sidan 47).

4

Vänd på pappersbunten i facket. Prova även att rotera papperet 180

°

.

5

Kontrollera att papperstypen och kvaliteten svarar mot
HP-specifikationerna (se “Pappersspecifikationer” på sidan 190).

6

Kontrollera att skrivarens miljökrav har uppfyllts (se “Allmänna
specifikationer” på sidan 204).

background image

136

Kapitel 4 - Felsökning

SW