HP LaserJet 4100 Printer series - Åtgärda papperstrassel i området kring fixeringsenheten

background image

Åtgärda papperstrassel i
området kring
fixeringsenheten

Använd den här proceduren:

när papperet har fastnat i
fixeringsenheten och inte går att ta
bort på annat sätt

när en sida har gått sönder medan
du försökte bort ett papper som
fastnat i fixeringsenheten

1

Stäng av skrivaren.

VARNING!

Om du vill undvika mindre brännskador,
ska du låta fixeringsenheten svalna
under 30 minuter innan du fortsätter med
den här proceduren.

2

Vänd skrivaren med baksidan mot
dig och ta bort dammskyddet till
fack 2 eller enheten för dubbelsidig
utskrift.

3

Koppla bort nätsladden från
skrivaren.

4

Öppna det bakre utmatningsfacket
och dra ut förlängningsdelen.

Fortsättning på nästa sida.

1

2

3

4

background image

108

Kapitel 4 - Felsökning

SW

5

Ta bort det bakre utmatningsfacket
och förlängningsdelen. Det gör du
genom att lätt böja ned mitten,
släppa flik 1 och sedan släppa flik 2.

6

Lossa fixeringsenheten genom att
vrida de blå fixeringsspärrarna så att
de pekar uppåt.

7

Dra ut fixeringsenheten ur skrivaren.
Du frigör fixeringsenheten från
skrivaren genom att hålla skrivarens
baksida medan du drar ut
fixeringsenheten. Dra inte i den
svarta plastfliken.

8

Ta bort papperet som har fastnat.

VIKTIGT!

Använd inte vassa föremål för att ta bort
papper i området kring fixeringsenheten.
Du kan skada fixeringsenheten.

Fortsättning på nästa sida.

5

6

7

8

1

2

background image

SW

Åtgärda papperstrassel 109

9

Sätt tillbaka fixeringsenheten med
vänster sida först. Se till att du
skjuter in fixeringsenheten ordentligt
i skrivaren.

10

Lås fixeringsenheten på plats
genom att vrida spärrarna till vågrätt
läge.

11

Sätt tillbaka det bakre
utmatningsfacket med vänster sida
först.

12

Anslut nätsladden till skrivaren.

13

Sätt tillbaka dammskyddet till fack 2
eller enheten för dubbelsidig utskrift.

14

Starta skrivaren på nytt.

15

Om meddelandet inte försvinner
finns det mera papper som fastnat i
skrivaren. Leta efter papper på en
annan plats (se “Platser för
papperstrassel” på sidan 97).

Obs!

Eftersom skrivaren har varit avstängd,
ska du skicka en utskrift till skrivaren.

9

10

11

background image

110

Kapitel 4 - Felsökning

SW