HP LaserJet 4100 Printer series - Felsökning med flödesschema för Macintosh- användare

background image

Felsökning med flödesschema för Macintosh-
användare

1

Kan du skriva ut från ett program?

JA

Gå till steg

2

.

NEJ

Macintosh-datorn
kommunicerar inte med
skrivaren.

Skrivaren installerades inte
vid den automatiska
installationen

Symbolen för
skrivardrivrutinen
visas inte i Väljaren.

• Kontrollera att skrivarens

kontrollpanel visar

REDO

(se första

sidan i “Flödesschema för

felsökning” på sidan 138).

• Kontrollera att du valt rätt

skrivardrivrutin på vänster sida i

Väljaren. Kontrollera sedan att

skrivarnamnet är markerat på

höger sida i Väljaren. Det ska

finnas en symbol bredvid

skrivarnamnet när drivrutinen har

installerats och konfigurerats

med PPD-filen.

• Om skrivaren finns på ett nätverk

med många zoner ska du

kontrollera att du valt rätt zon i

rutan AppleTalk-zoner i Väljaren.

• Kontrollera att du valt rätt skrivare

i Väljaren genom att skriva ut en

konfigurationssida (se

“Konfigurationssida” på

sidan 153). Namnet på skrivaren

som visas på konfigurationssidan

måste vara identiskt med den

skrivare du valt i Väljaren.

• Kontrollera att AppleTalk är aktivt.

(Välj detta i Väljaren eller i

inställningarna för AppleTalk,

beroende på vilket alternativ som

gäller för den aktuella versionen

av operativsystemet.)

• Datorn och skrivaren måste vara

i samma nätverk. Gå till

Inställningar på Apple-menyn,

välj inställningen Nätverk (eller

AppleTalk) och ange sedan rätt

nätverk (t.ex. LocalTalk eller

EtherNet).

• Ställ in skrivaren manuellt

genom att välja Konfigurera.

• Installera om

skrivarprogrammet. (Se

startboken.)

• Välj en annan PPD-fil (se “Välj

en annan PPD-fil” på

sidan 146).

• PPD-filen kan ha fått ett nytt

namn. Om så är fallet ska du

välja den namnändrade

PPD-filen (se “Välj en annan

PPD-fil” på sidan 146).

• Det kan finnas en nätverkskö.

• Se till att tillägget

Apple LaserWriter 8

för Väljaren finns i

mappen Tillägg.

• Om den inte finns

någonstans i

systemet, kontaktar

du Apple Computer,

Inc.

background image

SW

Bestämma skrivarfel 145

2

Skrivs dokumentet ut som förväntat?

JA

När det gäller andra fel
ska du kontrollera
innehållsförteckningen,
sakregistret eller
skrivarens onlinehjälp.

NEJ

Utskriften
skickas inte till
rätt skrivare.

Utskriften har
fel teckensnitt.

Det går inte att använda
datorn under pågående
utskrift.

• En annan dator med samma

eller liknande namn kan ha

tagit emot utskriften.

Kontrollera att skrivarnamnet

överensstämmer med det

namn du valt i Väljaren (se

“Välj en annan PPD-fil” på

sidan 146).

• Om du skriver ut en .eps-fil,

provar du med att hämta

teckensnitten som finns i

.eps-filen till skrivaren innan

du skriver ut. Använd

HP LaserJet Hjälpprogram

(se “HP LaserJet

Hjälpprogram” på sidan 40).

• Om dokumentet inte skrivs ut

med teckensnitten New York,

Geneva eller Monaco ska du

öppna dialogrutan

Utskriftsformat och välja

Alternativ, så att du kan

avmarkera ersättning av

teckensnitt.

• Välj Skriv ut i bakgrund

menyn Bakgrundsutskrift i

dialogrutan Skriv ut.

Statusmeddelandena

skickas då till

Utskriftskontroll på

skrivbordet, vilket gör att du

kan arbeta på datorn

medan utskriften pågår.

background image

146

Kapitel 4 - Felsökning

SW

Välj en annan PPD-fil

1

Öppna VäljarenApple-menyn.

2

Klicka på symbolen LaserWriter 8.

3

Om datorn är ansluten till ett nätverk med flera zoner väljer du
den zon i rutan AppleTalk-zoner där skrivaren är ansluten.

4

Klicka på namnet på den skrivare du vill använda i rutan Välj en
PostScript-skrivare

. (Om du dubbelklickar genereras nästa steg

omedelbart.)

5

Klicka på Inställningar. (Denna knapp heter eventuellt Skapa vid
förstagångsinstallation.)

6

Klicka på Välj PPD.

7

Leta rätt på den PPD du vill ha i listan och klicka på Välj. Om den
PPD-fil du vill ha inte finns på listan ska du välja något av
följande:

• Välj en PPD-fil för en skrivare som har liknande funktioner.
• Välj en PPD-fil från en annan mapp.
• Välj den allmänna PPD-filen genom att klicka på Använd

allmän

. Den allmänna PPD-filen gör att du kan skriva ut, men

du kan inte använda alla skrivarens funktioner.

8

Klicka på Välj i dialogrutan Inställningar och klicka sedan på OK
om du vill gå tillbaka till Väljaren.

Obs!

Om du väljer en PPD-fil manuellt kan det hända att det inte visas någon

symbol bredvid den valda skrivaren i rutan Välj en PostScript-
skrivare

. Gå då till Väljaren, klicka på Inställningar, klicka på

Skrivarinfo

och klicka till sist på Uppdatera info för att visa symbolen.

9

Stäng Väljaren.

Byta namn på skrivaren

Om du tänker byta namn på skrivaren ska du göra detta innan du
markerar den i Väljaren. Om du byter namn på skrivaren efter att du
markerat den i Väljaren måste du gå tillbaka till Väljaren och markera
den igen.

Använd funktionen Ställ in skrivarnamn i HP LaserJet
Hjälpprogram

om du vill byta namn på skrivaren.

background image

SW

Felsökning för den extra skrivarhårddisken 147