HP LaserJet 4100 Printer series - Felmeddelanden för flera original

background image

Felmeddelanden för flera original

I följande tabell visas de felnummer för flera diskoriginal (mopy =
multiple original copy) som rapporteras på felsidan Sortera i skrivaren
eller Disk för dokumentlagring, som skrivs ut när ett feltillstånd
föreligger. Använd HP Resurshanterare för att hantera disken (se
“HP Resurshanterare”på sidan 37).

Felmeddelanden för flera original

Nummer
för
diskfel

Felbeskrivning

Åtgärd

1

Ingen diskvolym – den kanske
inte är initialiserad.

• Hårddisk: Initialisera den extra hårddisken.

Byt ut hårddisken om felet kvarstår.

• RAM-disk: Stäng av skrivaren och starta

den igen.

3

En begärd fil eller en katalog
hittades inte.

• Data kan vara skadade. Ta bort utskriften

som orsakade felet.

5

Ogiltigt antal byte angivet i en
begäran om läsning eller
skrivning.

• Data kan vara skadade. Ta bort utskriften

som orsakade felet.

6

Ett försök gjordes att skapa en
fil eller en katalog som redan
finns.

• Användaren kan ha skickat ett

användarnamn som är namnet på en
befintlig katalog. Ändra användarnamnet i
drivrutinen och skicka utskriften igen.

15

Felaktig disk

• Hårddisk: Initialisera den extra hårddisken.

Byt ut hårddisken om felet kvarstår.

16

Ingen volymetikett

• Hårddisk: Initialisera den extra hårddisken.

Byt ut hårddisken om felet kvarstår.

23

Felaktig sökbegäran – den
resulterande förskjutningen
kan vara negativ.

• Data kan vara skadade. Ta bort utskriften

som orsakade felet.

24

Oväntat internt fel

• Data kan vara förstörda, ta bort det

dokument som förorsakade felet.

• Fel på diskmedia – initialisera hårddisken

eller starta om för att initialisera om
RAM-disken.

• Byt ut hårddisken om felet på hårddisken

kvarstår.

background image

128

Kapitel 4 - Felsökning

SW

55

Felaktigt filsystem

• Data kan vara skadade. Ta bort utskriften

som orsakade felet.

• Fel på diskmedia – initialisera hårddisken

eller starta om om du vill initialisera om
RAM-disken.

• Byt ut hårddisken om felet på hårddisken

kvarstår.

56

Hårddisken fungerar inte

• Byt ut hårddisken.

59

Det högsta tillåtna antalet
kataloger har uppnåtts

Det går endast att skapa ett visst antal
kataloger på en disk. Lagrade utskrifter finns i
kataloger som skapats för varje användare. Så
här åtgärdar du felet:
• Ta bort alla utskrifter som lagrats för en

användare. Den inbyggda programvaran tar
automatiskt bort en användarkatalog som
inte innehåller några lagrade dokument.

• Ta bort andra kataloger på disken.

70

Diskfel

• Kontakta din HP-service- och

supportrepresentant.

Felmeddelanden för flera original (forts.)

Nummer
för
diskfel

Felbeskrivning

Åtgärd

background image

SW

Åtgärda fel på utskriftskvaliteten 129