HP LaserJet 4100 Printer series - Felsökning för den extra skrivarhårddisken

background image

Felsökning för den extra skrivarhårddisken

Felsökning för den extra skrivarhårddisken

Fel

Förklaring

Skrivaren identifierar
inte den extra
hårddisken.

Stäng av skrivaren och kontrollera att hårddisken är rätt isatt och
att den sitter fast ordentligt. Skriv ut en konfigurationssida för att
kontrollera att skrivaren känner av hårddisken (se
“Konfigurationssida” på sidan 153).

Disken är inte
initialiserad.

DISK x INTE

INITIALISERAD

Använd Windows-programmet HP Resurshanterare eller
Macintosh-programmet HP LaserJet Hjälpprogram när du ska
initialisera disken.

Diskfel.

EIO x-DISK

FUNGERAR EJ

Stäng av skrivaren och kontrollera att EIO-disken är rätt isatt och
att den sitter fast ordentligt. Om meddelandet på kontrollpanelen
inte försvinner måste disken bytas ut.

Disken är
skrivskyddad.

DISK SKRIVSKYDDAD

Det går inte att lagra teckensnitt och blanketter på disken när den
är skrivskyddad. Använd Windows-programmet HP LaserJet
Resurshanterare eller Macintosh-programmet HP LaserJet
Hjälpprogram för att initialisera disken.

Du försökte använda ett
teckensnitt som finns
på disken, men
skrivaren ersatte det
med ett annat
teckensnitt.

Om du använder PCL ska du skriva ut sidan med PCL-teckensnitt
och kontrollera att teckensnittet finns på disken. Om du använder
PS ska du skriva ut sidan med PS-teckensnitt och kontrollera att
teckensnittet finns på disken. Om teckensnittet inte finns på disken
ska du använda HP Resurshanterare eller Macintosh-programmet
HP LaserJet Hjälpprogram för att ladda ner teckensnittet. (Se “PCL-
eller PS-teckensnittslista” på sidan 157.)

background image

148

Kapitel 4 - Felsökning

SW