HP LaserJet 4100 Printer series - Kontrollera skrivarkonfigurationen

background image

Kontrollera skrivarkonfigurationen

Du kan skriva ut sidor med uppgifter om skrivaren och den aktuella
konfigurationen från skrivarens kontrollpanel. Följande
informationssidor beskrivs här:

Menykarta

Konfigurationssida

Statussida för förbrukningsmaterial (innehåller information om
tonerkassetter)

PCL- eller PS-teckensnittslista

En fullständig lista över skrivarens informationssidor finns under
menyn Information på skrivarens kontrollpanel (“Menyn Information”
på sidan 212)

Ha de här sidorna till hands för felsökning. De är också användbara
när du kontaktar HP Customer Care.