HP LaserJet 4100 Printer series - Kontrollpanelens menyer

background image

Kontrollpanelens menyer

En fullständig lista över alternativ och värden på kontrollpanelen finns
i “Kontrollpanelens menyer” på sidan 209.

Tryck på

M

ENY

om du vill få tillgång till alla menyerna på

kontrollpanelen. När det finns ytterligare fack eller andra tillbehör
installerade i skrivaren tillkommer nya menyer eller menyalternativ
automatiskt.

Skriva ut en karta över kontrollpanelens menyer

Så här skriver du ut en menykarta för att se vilka menyer och tillbehör
som för närvarande finns på skrivarens kontrollpanel. Förvara sedan
menykartan som referens i närheten av skrivaren.

1

Tryck på

M

ENY

tills

INFORMATION

visas.

2

Tryck på

N

ÄSTA

VAL

tills

SKRIV UT MENYKARTA

visas.

3

Tryck på

V

ÄLJ

för att skriva ut menykartan.

Obs!

Vissa menyalternativ visas bara när det associerade tillbehöret har

installerats. Menyn EIO visas t.ex. endast om du har installerat ett

EIO-kort.

Ändra inställningar på kontrollpanelen

1

Tryck på

M

ENY

tills rätt meny visas.

2

Tryck på

N

ÄSTA

VAL

tills rätt alternativ visas.

3

Tryck på

–V

ÄRDE

+

tills rätt inställning visas.

4

Tryck på

V

ÄLJ

om du vill spara alternativet. En asterisk (

*

) visas

bredvid inställningen i teckenfönstret, vilket anger att inställningen
nu är standardinställningen.

5

Tryck på

S

TART

för att stänga menyn.

Obs!

Inställningar i skrivardrivrutinen och programmet åsidosätter

inställningarna på kontrollpanelen. (Inställningarna i programmet

åsidosätter inställningarna i skrivardrivrutinen.)

Om du inte kan använda en meny eller ett alternativ, är det antingen

ett alternativ för skrivaren eller så har du inte aktiverat det associerade

alternativet på högre nivå. Tala med nätverksadministratören om den

här funktionen har låsts (kontrollpanelen visar texten

ÅTKOMST NEKAD

MENYER LÅSTA

).

background image

SW

Skrivarprogram 33