HP LaserJet 4100 Printer series - Tillbehör och förbrukningsmaterial

background image

Tillbehör och förbrukningsmaterial

Du kan öka skrivarens funktionalitet med olika tillbehör och
förbrukningsmaterial, som visas nedan. Mer information finns i
“Beställningsinformation” på sidan 22

Obs!

Du får den bästa prestandan om du endast använder tillbehör och

förbrukningsartiklar som är speciellt avsedda för denna skrivare.

Skrivaren stöder två EIO (enhanced input/output)-kort. En av

kortplatserna används redan i HP LaserJet 4100N/4100TN/4100DTN

för skrivarserverkortet HP JetDirect 10/100Base-TX.

1

HP JetDirect EIO-kort för skrivarserver

2

Hårddisk (EIO-kort)

3

Minnes-DIMM-, flash-DIMM- eller teckensnitts-DIMM-moduler

4

Tillbehör för dubbelsidig utskrift

5

Stapelbart pappersfack för 500 ark (maximalt två, som på bilden,
med en sammanlagd kapacitet på 1 600 ark)

6

Kuvertmatare

2

3

4

6

1

5

background image

22

Kapitel 1 - Grunder om skrivaren

SW