HP LaserJet 4100 Printer series - Översikt

background image

Översikt

Den här skrivaren är utrustad med en inbäddad webbserver.
Genom att använda den inbäddade webbservern från datorns
webbläsare kan du hämta information om skrivaren inklusive
följande

meddelanden på kontrollpanelen

nivåer för förbrukningsmaterial

konfiguration av fack

konfiguration av menyer på skrivarens kontrollpanel

skrivarens konfigurationssida

skrivarens händelselogg

skrivaranvändning (utskriftstyper)

nätverksinformation.

Du kan även använda den inbäddade webbservern för att utföra
de funktioner för hantering av utskrifter som vanligtvis görs från
skrivarens kontrollpanel. Dessa funktioner omfattar hur du

ändrar skrivarinställningar

ändrar skrivarkonfiguration

avbryter utskrifter.

background image

258

Bilaga F - Inbäddad webbserver

SW