HP LaserJet 4100 Printer series - Hemsidor

background image

Hemsidor

Hemsidorna i den inbäddade webbservern är skrivarens
informationssidor. De omfattar följande:

Sidan Skrivarstatus
På den här sidan visas skrivarens kontrollpanel och det aktuella
meddelandet som visas på panelen. Kontrollpanelens olika
statuslampor och knappar visas också, så du kan ändra
menyinställningarna på skrivarens kontrollpanel från den här
sidan. Förbrukningsnivåer för förbrukningsartiklar och
mediekonfigurationen i inmatningsfack visas också.

Sidan Konfiguration
Skrivarens konfigurationssida visas från den här webbplatsen i
den inbäddade webbservern. Mer information finns i avsnittet
“Konfigurationssida” på sidan 153.

Sidan Händelselogg
På den här sidan visas skrivarens händelselogg. Mer information
finns i avsnittet “Händelselogg (Event Log)” på sidan 154.

Sidan Förbrukningsmaterial
På den här sidan visas nivå för skrivarens förbrukningsmaterial.

Sidan Information om användning
På den här sidan visas hur mycket som har använts av varje
medietyp i skrivaren.

Sidan Enhetsidentifikation
På den här sidan kan du namnge enheten för
nätverksanvändning och se skrivarens IP-adress och server.